„Výstava Schola Pragensis je jedinečnou možností pro rodiče a zejména jejich děti zorientovat se vnepřeberném množství výukových možností a metod, jež pražské střední školství nabízejí,“ uvedla náměstkyně primátora hlavního města Prahy Marie Kousalíková. Letošní už dvanáctý ročník přehlídky mohou zájemci navštívit ve čtvrtek 22. listopadu a pátek 23. listopadu od 9.00 do 18.00 hodin a v sobotu 24. listopadu od 9.00 do 16.00 hodin. Vstup na výstavu je zdarma.

Součástí budou pódiová vystoupení, módní přehlídky a ochutnávky kulinářského umění hotelových škol.

Akce je také vhodná pro žáky základních škol ze středočeského regionu, kteří do Prahy dojíždějí získat středoškolské vzdělání.

Přehlídka a nabídka pražských středních škol, vyšších odborných škol a středních odborných škol a učilišť se dostává letos do svého 12. ročníku. Prezentační akce s příznivých ohlasem veřejnosti i vystavovatelů se koná opět vKongresovém centru Praha.

Celkem 124 škol se návštěvníkům představí formou výstavních expozic, pódiových vystoupení a videoprojekce, z uvedeného počtu je 65 středních škol (gymnázia, obchodní akademie, umělecké školy, VOŠ, odborné střední školy a střední odborná učiliště), 7 speciálních škol, 16 soukromých škol a další vystavovatelé, návštěvníci budou poprvé moci například sodborníky zPedagogicko-psychologických poraden konzultovat volbu povolání a profesní orientaci.

Na "Centrálních informacích "od přítomných pracovníků odboru školství, mládeže a tělovýchovy MHMP bude mimo jiné možnost získat podrobné informace o přijímacím řízení na středních a vyšších odborných školách pro školní rok 2008/2009.