Výzkum prováděný v Legerově ulici v Praze potvrdil, že nátěr na fasádách dokáže z ovzduší odstranit i polovinu oxidů dusíku a ozónu. Experiment probíhal celý rok, aby pokryl všechna roční období. Na jeden z balkonů nad rušnou křižovatkou v Legerově ulici byl umístěn speciální průhledný reaktor s 3D modelem této části města. Vědci pomocí něj pak zjišťovali čistotu vzduchu na vstupu a výstupu. Uvnitř přístroje se exhaláty ze vzduchu promítaly na fasády modelových domů.

„Díky výzkumu vznikl systém, který fotokatalýzu posunul do bodu, kde na základě měření a tabulek víme, jak bude fungovat v konkrétní městské zástavbě a umíme tento ekologický efekt přesně predikovat,“ říká vědec Jan Procházka, který unikátní technologii vyvinul.

Při fotokatalýze dochází k rozkladu škodlivých látek za pomocí světla. „Když se fotokatalýza poprvé objevila před 30 lety, lidé měli představu, že s tím budou likvidovat ropné skvrny, tolik síly ale nemá. Na zlikvidování městských zplodin má ale sil dost, stejně tak na pachy,“ přibližuje Procházka.

Procházkův hlavní přínos spočívá v tom, že vyvinul pojivo, které fotokatalýzu při smíchání s nátěry nezničí, což dle jeho slov otevírá tento chemický proces ke světovému využití.

Výzkum stál přes 30 milionů korun

Výsledky výzkumu Procházka představil společně s Jiřím Rathouským z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského. Do tohoto výzkumu bylo investováno okolo 30 milionů korun, přičemž ministerstvo průmyslu a obchodu přispělo přibližně polovinu.

Nejstarší využití fotokatalýzy představují středové čáry na silnici, které by jinak pod koly aut brzy zčernaly. Nyní je v Praze takto ošetřeno několik domů. Například část Galerie Mánes, činžovní dům v sousedství Tančícího domu či objekty ve Žlutých lázních. V rámci osmiletého výzkumu byly natřené také protihlukové stěny na křižovatce K Barrandovu a Lamačova.

„Dohromady tyto objekty z městského ovzduší odstranily přes tři tuny zplodin. To je neskutečné číslo,“ tvrdí vynálezce. Nátěry fungují i v interiérech, stačí doma jen rozsvítit na pár minut světlo. Vymalován takto byl nedávno například domov pro seniory v Kladně.