Nový systém pro přidělování kulturních grantů je na světě teprve několik dní a už byly odhaleny některé nedostatky.

Materiál, který rozhoduje o přidělování desítek milionů korun ročně, schválili na posledním zasedání zastupitelé hlavního města bez problémů. Přidělování grantů má být nově průhlednější. Přesto už na začátku radní pro kulturu Milan Richter (ODS) přiznal, že všichni nikdy nebudou spokojeni.

Návrh snadno zamítnou

„Systém rozdělování peněz se přiblížil evropskému trendu. Dobré je přidělování bodů jednotlivým projektům, respektive žadatelům. Správné je také načasování, takže žadatelé nebudou až příliš dlouho v nejistotě, zda peníze dostanou,“ vyjmenovala klady zastupitelka Jana Ryšlinková (nezávislá, klub SNK-ED).

„Pak je zde ale krok zpět oproti minulému systému, a to v jeho transparentnosti. Dříve grantová komise složená z odborníků navrhla kulturnímu výboru projekty, které by měly získat grant. Pokud ale kulturní výbor našel nějaký rozpor, mohl přidělení zamítnout, návrh se vrátil zpět ke komisi a ta pak mohla třípětinovým poměrem hlasů svůj návrh opětovně a definitivně potvrdit,“ vysvětlila dřívější postup Ryšlinková.

Pokud se ale nyní nebude kulturnímu výboru návrh komise líbit, může ho jednoduše shodit ze stolu a rozhodnutí komise tak může být úplně zrušeno. Navíc výbor nemusí vysvětlovat, proč tak učinil.

Kulturní výbor se nyní brání, že dřívější systém rozdělování peněz příliš protahoval a nový způsob má být pružnější. „Určitě nedokážeme uspokojit všechny. Požadavky vždy několikanásobně převyšují naše možnosti, takže se kritice určitě nevyhneme. Věřím ale, že pro následujících pět let bude systém jako celek fungovat dobře. Na jeho tvorbě se dlouhodobě podílelo mnoho odborníků,“ konstatoval Milan Richter.

Partnerství nefunguje

Pravdu nakonec ukáže až samotná praxe, pokud rozdělování peněz fungovat nebude, dočká se hlavní město tvrdé kritiky, jako tomu bylo již v minulosti, kdy k němu veřejnost vyjádřila velký odpor provázený několika demonstracemi.

„Dalším velkým problémem je pak projekt Partnerství. Zde se letos rozdělilo šedesát milionů korun, aniž by o tom rozhodovali odborníci. Velikou chybou zde je, že o peníze z tohoto programu žádají například pořadatelé Pražského jara a kluziště na Staroměstském náměstí. Je nutné oddělit kulturní činnost od volnočasových aktivit. Navíc se na zmíněné akce peníze rozdělují naprosto neprůhledným způsobem a o přidělení rozhodne pouze politická vůle,“ vysvětlila Ryšlinková.

Rozhodne primátor?

Podle ní by měla jít co největší suma peněz do systému grantů a takzvané Partnerství by mělo mít rozpočet maximálně dvacet milionů korun, o jejichž rozdělení by rozhodl primátor. „Zatím je to tak, že například akce Kašpárkohraní, což byly oslavy dětského dne v Praze 6, dostala čtyři miliony korun a nikdo přesně neví, na co byly peníze použity,“ uvedla na závěr jeden příklad Ryšlinková.