V jednání je i lávka pro pěší a cyklisty přes dálnici D10. „Chtěl bych zdůraznit, že cyklisté nebudou ve střetu s motoristy, naopak díky cyklostezkám nebudou blokovat dopravu na úzkých vozovkách a zvýší se bezpečnost všech účastníků provozu,“ uvedl Radek Čermák, referent pro oblast dopravy a cyklokoordinátor z Prahy 19. „Stezky budou mít roli i v obnově krajiny, připravují se aleje, úpravy parteru a mobiliář,“ dodal Čermák.

close Cyklostezky kolem Prahy. info Zdroj: Deník zoom_in

Cílem je kromě bezpečnějšího cestování na kole zvýšit počet cyklostezek, díky čemuž pak bude jednodušší dojet na bicyklu do centra.

Pražský magistrát na přípravu projektové dokumentace přispěje 39 milionů korun, na financování větší části staveb hlavní město získá prostředky ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). „Ve chvíli, kdy bude projektové řízení projednané, požádá buď magistrát, nebo městské části SFDI o finanční podporu, hledat se budou i soukromé zdroje od developerů,“ dodal Čermák.

Zanedbané kapličky se zachrání

Podpora cyklodopravy vychází z Plánu udržitelné mobility, který město schválilo letos v květnu. „Nebudeme vykupovat pozemky podél silnic, ale obnoví se historická cestní síť,“ říká náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě).

K obnově dojde také u významné historické poutní cesty Via Sancta včetně kapliček v přímé stopě podél potoka Valcha a Vinořského potoka. Některé kaple jsou totiž nadobro zdevastované, jiné zůstaly zachovány, potřebují ale rekonstrukci.

Cesta od Vinořského potoka tak propojí jádra nové výstavby s metrem Letňany a centrem Prahy 19. V budoucnu bude pokračovat až do Staré Boleslavi.

Na projektu spolupracují městské části Praha 14, Praha 18, Praha 19, Praha 20, Praha--Čakovice, Praha-Satalice a Praha-Vinoř. „Velká výhoda je, že projektová příprava je na městských částech. Ty si tyto cesty pro kola a pěší přejí, mají místní znalost, jsou schopné lépe se domluvit s tamními vlastníky pozemků,“ dodává Scheinherr.