Bohuslužbu vedl emeritní farář farního sboru Českobratrské církve evangelické Blahoslav Hájek. Poté, co se Kohák vrátil do Česka, byl Hájek farářem sboru, do kterého filozof docházel. Pojil je tedy osobní vztah, napsal médiím mluvčí církve Jiří Hofman. Hudební úvod, včetně české státní hymny, zajistila skupina skautů.

Tančící dům.
U pomyslného stolu hledaly osobnosti odpověď na otázku, jak rozvíjet metropoli

V první části obřadu vystoupili s proslovem čtyři lidé: ředitel Ústavu filozofie a religionistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Jakub Čapek, teolog a emeritní profesor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Karel Skalický a Kohákovy dcery Mary Zdislava Kohák a Katherine Alexandra MacPhersonová. Rozloučení dále neslo obvyklé prvky protestantské bohoslužby.

Natrvalo se vrátil v roce 1995  

Kohák se narodil 21. května 1933 v Praze. V roce 1948 uprchl ve svých 14 letech s rodiči do Německa a poté do USA. Pracoval tam v dělnických profesích a zároveň studoval na Colgateově univerzitě. V roce 1954 získal stipendium a mohl pokračovat ve studiu na Yaleově univerzitě. V roce 1958 na ní získal doktorát. V roce 1960 nastoupil jako asistent na katedře filozofie Bostonské univerzity, kde byl následně jmenován docentem a profesorem.

Boj o instituce a jejich smysl

Do Česka se Kohák vrátil po roce 1989 a měl zásadní podíl na opětném etablování české filozofie, snažil se také probouzet ekologické povědomí. Od roku 1990 do roku 1995 střídavě přednášel na univerzitě v Bostonu a na Univerzitě Karlově. V roce 1995 se vrátil do ČR natrvalo. Širší veřejnosti byl Kohák známý i jako bývalý člen Rady České televize nebo jako sympatizant ekologických hnutí. Neúspěšně kandidoval i do Senátu za ČSSD.

Dostal řadu ocenění

Vydal rovněž mnoho knih v angličtině i češtině, mimo jiné Jan Patočka: Filozofický životopis, Průvodce po demokracii, Poutník po hvězdách, Člověk, dobro a zlo, Zelená svatozář, Hesla mladých svišťů či Svoboda, svědomí, soužití.

Zemřel předseda Senátu Jaroslav Kubera
Na Jaroslava Kuberu už čeká místo andělského starosty

Kohák dostal řadu ocenění. V roce 1996 obdržel Cenu Josefa Vavrouška, o dva roky později mu prezident Václav Havel udělil medaili Za zásluhy, v roce 2009 dostal čestnou medaili Akademie věd za zásluhy o vědu a lidstvo. V září 2012 byl oceněn stříbrnou pamětní medailí Senátu, o rok později převzal z rukou tehdejšího premiéra Jiřího Rusnoka čestnou plaketu předsedy vlády za celoživotní dílo a přínos pro společnost a v říjnu 2013 ho prezident republiky Miloš Zeman vyznamenal Řádem Tomáše Garrigua Masaryka za zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva.