V roce 2019 koupilo zličínský rybník Dolejšák hlavní město Praha od soukromé společnosti. Byl převzat vypuštěný, na jeho dně se nacházela půlmetrová vrstva bahna a bylo také poškozeno vypouštěcí zařízení.

V rámci celkové revitalizace bylo odvezeno více než 1000 metrů krychlových bahna, poté následoval úklid jeho břehů a okolí. Během něj bylo odklizeno několik kontejnerů odpadu.

Nový rybník Lipiny v Modřanech.
Zadržování vody v praxi. Modřany dostaly zbrusu nový rybník

Pokračovalo se opravou stavidla a bezpečnostního přelivu, z hráze byly odstraněny nevzhledné panely a břehy byly zpevněny kamennou rovnaninou. Pro snadnější přístup k vodě zde bylo také vybudováno široké kamenné schodiště. Na hrázi rybníka se také dá pohodlně procházet po nově mlatové cestě. Nyní jsou v okolí rybníka ještě vysazovány další dřeviny a na hrázi vzniká dubová alej s dřevěnými lavičkami.

„Obnova a revitalizace pražských vodních ploch je v souladu s naším klimatickým závazkem. Vodní plochy nám pomáhají zadržovat vodu v krajině, ochlazují mikroklima a pomáhají vytvářet biotopy pro rostliny a živočichy. Kromě zličínského rybníka byla v tomto roce také odbahněna retenční nádrž Asuán ve Stodůlkách a Hornomlýnský rybník v Kunraticích. Tam ještě probíhá oprava stavidla,“ informoval náměstek primátora a radní pro oblast životního prostředí Petr Hlubuček.

Lítožnice po úpravách.
Další z opatření proti suchu je dokončeno. Praha má rybník číslo 165