To, že se však nová vzletová, respektive přistávací dráha začne stavět, zatím není jisté. Vždyť původní termíny hovořily o tom, že bude hotovo už v roce 2012.

„Současný stav je, že jsme přepracovali dokumentaci EIA a před několika dny vypršela lhůta pro její připomínkování. Nyní je to v rukách ministerstva životního prostředí. Pokud vše projde, budeme moci stavbu zahájit. Ale počítáme i s opačným scénářem, kdy bychom museli i nadále vystačit se současnou kapacitou,“ sdělila Eva Říhová, manažerka životního prostředí Letiště Praha. Rozhodnutí z ministerstva očekává v letních měsících.

Říhová dále upozornila, že vše nasvědčuje tomu, že právě ve Střední Evropě bude v následujících letech o létání stoupat zájem, což potvrzují i odborné analýzy. V Ruzyni tak počítají s tím, že v roce 2014 projde letištěm 15,4 milionu cestujících, když letos to bylo zhruba 11,64 milionu a počet vzletů a přistání bude celkem 216,5 tisíce.

Cílový stav: 21 milionu pasažérů

„Oblast střední Evropy je z hlediska letectví stále výrazně poddimenzována. Cílový je pro nás rok 2020, kdy by na letišti mělo být 274 tisíc vzletů a přistání a zhruba 21 milionu pasažérů,“ upozornil Petr Hloušek, ředitel Řízení kvality, bezpečnosti a procesů Letiště Praha. Nová paralelní dráha by měla stát zhruba devět miliard korun.

Pokud by se paralelní dráhu v termínu nepodařilo postavit, je letiště při současné kapacitě schopné pojmout podle slov Petra Hlouška až 16,5 milionu cestujících.

Vedení společnosti věří v další rozvoj. „Jsme asi 103 největší letiště na světě a ani z hlediska Evropy nejsme zdaleka největší. Rozšíření v sobě skrývá obrovský potenciál,“ konstatoval Hloušek s tím, že uvažovat o nové dráze na jiném místě by bylo silně neekonomické a hlavně logisticky zcela nevýhodné.

Panují také obavy, že bude letiště hodně využíváno jako nákladové. „Takové ambice ale v žádném případě nemáme, ani mít nebudeme. I dnes tvoří počet takzvané cargo dopravy jen jedno procento,“ doplnil Hloušek.

Méně nočních letů

Vedení letiště se chce soustředit také na hluk, který je trnem v oku mnoha lidem, žijícím v dotčených obcích a přilehlých městských částech.

„Chceme do roku 2014 snížit počet nočních letů na 40 ze stávajících 48. Mohu rozhodně říct, že ani v případě, že by se paralelní dráha nepostavila, tak počet nočních letů zvyšovat nebudeme,“ řekl dále Petr Hloušek.

Letiště má navíc takzvanou obdélníkovou oblast, kde musejí všichni dodržovat stanovené limity, které tvoří ochranné hlukové pásmo. V návrhu je také udělení sankcí při nedodržení těchto pravidel. Podle slov Evy Říhové se jedná o zásadní dohodu.

S novou dráhou se zároveň rozšíří oblast zohledňující překročení venkovních hlukových limitů, 60 decibelů ve dne a 50 decibelů v noci. Současné hlukové pásmo je z roku 1996. Patří do něj devět obcí, například Horoměřice, Tuchoměřice, Kněževes, Dobrovíz nebo část Prahy 6. Nově by do něj mělo spadat 18 oblastí, Lysolaje, Hostivice, Nebušice, Dolní Chabry, Jeneč a další.

Zatímco některé obce budou do hlukového pásma zahrnuty automaticky, jiné si mohou vybrat. Patří k nim například Nebušice nebo Unhošť. Výhodou členství v pásmu, respektive v Sdružení obcí dotčených provozem letiště je povinnost letiště zajistit protihluková opatření, například nová okna, která by snížila hlučnost uvnitř domů. „Letiště pak přispívá také na další projekty, jako jsou dětská hřiště nebo budování kanalizace, či čištění vodních toků,“ zmínila Eva Říhová.

Na Ruzyni si pak také nechali zpracovat průzkum veřejného mínění. „Z něho například vyplývá, že v Praze a okolí je 57 % dotázaných souhlasí s výstavbou paralelní dráhy, přímo v obcích dotčených leteckým provozem souhlasí se stavbou 48 %,“ potvrdil Jan Herzmann ze společnosti Factum Invenio, která průzkum prováděla. V celé ČR je pak rozvoji letiště nakloněno 83 % dotázaných.