Rudolfova štola je technické vodní dílo staré více než 400 let, které je unikátní nejen u nás, ale i v evropském měřítku. Štola dodnes slouží původnímu účelu. Napájí rybníčky ve Stromovce.

Štola, která měří 1127 metrů, je umělým potokem či tunelem. Přivádí vodu od Helmovského jezu z levého vltavského nábřeží Edvarda Beneše pod Letnou až do Stromovky. Chodba vejčitého profilu je široká 0,7 až 1,5 metru a vysoká 2 až 3,8 metru.

Probíhá cca 45 metrů pod terénem, pod Letenskými sady, ulicí Nad Štolou, pod Letenským náměstím a Čechovou ulicí až do Královské obory poblíž bývalé Šlechtovy restaurace. Zde je zakončena zděným portálem s korunkou, Rudolfovou iniciálou R a letopočtem dokončení stavby. Průměrná teplota uvnitř štoly je kolem 11 stupňů.

Pevnou skálu rozbil oheň

„Dílo vzniklo v letech 1584 až 1593 na popud Rudolfa II., který při zvelebování Královské obory nechal v její dolní části vyhloubit velký rybník, který měl být vltavskou vodou napájen samospádem, aniž se voda musela čerpat,“ vypráví ředitel První všeobecné člunovací společnosti Štěpán Rusňák, který mapuje pražskou historii.

Pro urychlení prací při hloubení štoly bylo z povrchu na Letné raženo pět šachet v hloubce od 22 do 49 metrů a ze dna šachet pak horníci razili tunel oběma směry proti sobě. Každá šachta měla na povrchu přístřešek s rumpálem na vyzvednutí narubané horniny a na dopravu horníků. Štola se razila ručně, kladivy a dláty, jen nejpevnější skála se musela rozpojovat ohněm.

Dochoval se původní plán štoly od Isaaca Phendlera, do něhož se každý týden zakresloval postup ražby.

O dílo se dříve staral horník

U vchodu do štoly mezi Čechovým a Štefánikovým mostem na okraji Helmovského jezu je malý domek zvaný havírna, kde bylo obydlí horníka, který se o štolu staral a zároveň obsluhoval stavidlo regulující přítok vody.

Štola měla vždy svého správce a v průběhu staletí byla několikrát opravována.

Dodávala vodu i do restaurace

„Počátkem 19. století zde pražský mechanik Romuald Božek sestrojil při jejím ústí vodní stroj pro napájení dalších fontán a rybníků,“ pokračuje Štěpán Rusňák. Později byla u štoly vystavěna malá vodárna, která dodávala vodu i do restaurace a do zámečku.

Při příležitosti výstavy o Rudolfu II. v roce 1997 bylo zpřístupněno 350 m štoly ve směru od Stromovky. Historické důlní dílo je významnou technickou i kulturní památkou a dnes také jedinečnou lokalitou krasových jevů na území Prahy. Mohutné a pestré krápníky narostly především v prostorách šachet.

Vstup do štoly se nachází poblíž vodárenského domku u bývalé Šlechtovy restaurace. Rudolfova štola je Národní technická památka, podíváte se do nívšak pouze při zvláštních příležitostech.