Článek o tom vyšel v sobotním vydání Pražského deníku. Za hlavní příčinu problému označila Kolínská rozprodej městských pozemků v 90. letech minulého století. Nápravu by podle ní přineslo opětovné nakupování a v případě prodeje soukromým developerům pro město výhodnější podmínky, které by mu ponechaly kontrolu nad využitím nemovitostí. Proti argumentům náměstkyně se vymezuje zastupitel nejsilnější opoziční strany TOP 09 Jiří Nouza, který říká: „Paní náměstkyně si plete pojmy s dojmy a míchá hrušky s jablky.“

Souhlasíte s Petrou Kolínskou, že podíl pozemků ve vlastnictví města Prahy není dostatečný? 

Základním řídícím dokumentem při rozvoji města je jeho územní plán. V případě paní náměstkyně a jejího kolegy, bývalého náměstka Stropnického, jde o velmi úspěšnou blokaci tvorby územního, v našem případě tedy metropolitního plánu. Toto blokování již úspěšně vedou téměř 2,5 roku od nástupu k vládě v Radě HMP. 

Mělo by se město snažit získat další plochy? 

Rozvoj města přece vůbec nesouvisí s vlastnictvím nebo nevlastnictvím pozemků. Jak poznám strategický pozemek od nestrategického, když nevím, co na tom pozemku může stát? Vždyť i ti tolikrát Trojkoalicí prokletí developeři se územním či metropolitním plánem musí řídit. A jenom město, v našem případě Praha, si určí, co kde může stát tedy který pozemek je strategický, a který nikoliv. Nakonec i samo město se musí řídit svým uzemním plánem. 

Limituje současný stav město v realizaci nějakých veřejně potřebných projektů? 

Samozřejmě, že vlastnictví těch kterých pozemků město limituje např. při stavbě metra D. K tomu, aby taková věc byla vyřešena, slouží stavební zákon a další právní předpisy. Je-li taková stavba, ve veřejném zájmu, a tou metro D nesporně je, a získá-li veškerá potřebná povolení, tak si musí Praha pro tento případ pozemky, které jsou pro stavbu nutné, koupit. Jak by paní náměstkyně chtěla jinak zařídit, že aby město potřebné pozemky vlastnilo? Znárodněním? To už tady bylo a myslím, že se to neosvědčilo. Mimochodem, zajímalo by mne, zda paní náměstkyně bude takto vehementně podporovat výkup pozemků nutných pro dostavbu Městského okruhu. 

Chybí Praze akutně nějaký zásadní veřejný objekt (nemocnice, galerie, cokoliv jiného)? 

Za sebe necítím akutní nedostatek nějakého veřejného objektu. Jistě lze vést debatu o novém koncertním sále nebo objektu, kde by bylo možné umístit Slovanskou epopej apod.