„Rozpočet na rok 2015 byl sestaven velmi konzervativně a je sestaven jako zdrojově vyrovnaný," řekla náměstkyně primátorky Eva Kislingerová, která rozpočet zastupitelům předložila.

Vyšší výdaje

Výdaje pro rok 2015 jsou oproti loňsku o dvě miliardy vyšší. Z toho na běžné výdaje, z nichž Praha platí například chod úřadu, provoz škol nebo údržbu zeleně, půjde zhruba 45 miliard. Největší objem běžných výdajů půjde do dopravy a školství.

S největší investicí počítá město na dopravu. Oproti loňských 6,7 miliard jich schválili letos zastupitelé pět. Peníze půjdou na stavbu tunelu Blanka, opravu Libeňského mostu nebo rekonstrukci ulic. Dalších 625 milionů korun půjde na přípravu trasy metra D.

Nově rozpočet počítá s zřízením fondu rozvoje sociálního bydlení, který bude mít 1,7 miliardy korun. Jeho schvalování ale doprovázely zmatky a musel být projednáván samostatně.

Od začátku roku Praha hospodařila v rozpočtovém provizoriu. V loňském roce zahrnoval rozpočet příjmy a výdaje téměř 50 miliard korun. Na investice bylo vyčleněno necelých deset miliard.

Čtěte také: Praha schválila rozpočet, na investice půjde 11,2 miliardy korun