Jeho návrh vúterý 5.února odsouhlasili zastupitelé. Praha 2bude hospodařit spříjmy ve výši 403milionů 951tisíc korun. Výdaje budou 503milionů 951tisíc korun. "Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 100milionů korun budeme krýt zúspor, které byly vytvořeny vuplynulých letech,“ uvedl místostarosta Jiří Paluska.

Jednou znejvětších investic vrozpočtu bude obnova Havlíčkových sadů. Konkrétně altánu, vinice, části zeleně a umělé jeskyně- grotty. Spřípadnými dotacemi by se letos proinvestovaná částka mohla pohybovat ve výši přesahující 77milionů korun. „Urevitalizace parku a projektové dokumentace ke grottě provedení záleží na přidělených dotacích. Pokud je městská část nezíská, investice bude odložena do dalších let,“ upřesnil Paluska.

Investice půjdou i na opravy domů

Další výdaje počítají například srekonstrukcí dětských hřišt vČechových a Riegrových sadech, novou kotelnou pro Novoměstskou radnici nebo odměnou pro vítěze architektonické soutěžče obnovy Karlova náměstí. Vinvesticích je počítáno také sopravami obecních domů a výměnami oken za protihluková. Těch se dočkají například obyvatelé zLegerovy 37, kteří kvůli hluku a špatnému stavu domu poslali radnici Prahy 2podpisový arch, vněmž žádají snížení nájemného. Celkem šest milionů půjde zletošního rozpočtu na opravy chodníků, očtyři miliony více si vyžádá revitalizace stráně Ztracenky. Celý rozpočet lze najít na www.praha2.cz.