„Veřejný zájem či prospěšnost jsou téměř nulové. Další potenciální poškození životního prostředí je naopak zřejmé,“ popsal stanovisko spolku Miroslav Čacký.

I Praha 5 se domnívá, že další zdymadlo není potřeba a že by se z Vltavy kvůli Plavební komoře Staré Město, jak se plánovaná stavba odborně nazývá, stala téměř „dálnice“. Nové zdymadlo by také zasahovalo do plánované revitalizace Dětského ostrova. „Kvůli stávající komoře už tak část řeky nemůže sloužit rekreaci, pokud se vybuduje komora i z druhé strany ostrova, bude to likvidační,“ řekl zastupitel Tomáš Homola (STAN).

„Stavební řízení je nyní pozastaveno. Společnost Povodí Vltavy musí požádat o výjimku kvůli volně žijícím živočichům. Na vypořádání této námitky se vztahuje lhůta šesti měsíců,“ vysvětlil aktuální situaci zdymadla mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.

Méně škodlivin

Současným zdymadlem ročně propluje 25 tisíc plavidel. Nové zdymadlo by mělo ročně pojmout až 8000 plavidel.

„Zvýšení provozu neočekáváme. Naopak dojde k omezení čekání lodí, takže se naopak proces plavby zjednoduší a množství škodlivin vypouštěných ze stojících lodí se sníží,“ vysvětlil mluvčí Ředitelství vodních cest Jan Bukovský.

Přitom společnost Povodí Vltava získalo kladné stanovisko Ministerstva životního prostředí, které posoudilo vlivy na životní prostředí.

„Kladné vyjádření získal náš podnik také od orgánu památkové péče,“ vysvětlil Hugo Roldán, tiskový mluvčí společnosti Povodí Vltava.