V Českém národním registru dárců dřeně (ČNRDD) při Fakultní nemocnici Plzeň se počet dárců za osm let zdvojnásobil, v současné době jich je asi 81 tisíc. Registr při IKEM vzrostl o třetinu, má asi 30 tisíc zapsaných. Databáze obou se částečně překrývají.

U nás by bylo třeba asi 200 tisíc dárců

Na celém světě je zapsáno v podobných registrech přes 31 milionů lidí. Pro Česko by bylo třeba asi 200 tisíc dárců. Vhodný dárce se zpravidla nejprve hledá v úzké rodině, nejčastější je shoda mezi sourozenci. Pokud dárce není v rodině, hledá se v registrech.

Oba české fungují od začátku 90. let. ČNRDD umožnil od doby svého vzniku transplantaci 1.517 nemocným, 205 z nich bylo v zahraničí, 652 jeho dárců věnovalo krvetvorné buňky, mnozí z nich vícekrát. Zahraniční dárci pomohli 864 Čechům.

Ročně v Česku některým typem leukémie onemocní kolem stovky lidí, u dalších zhruba 1 tisíce lidí se objeví porucha krvetvorby. Transplantace je úspěšná u dospělých z 60 až 80 procent, u dětí ze 70 až 90 procent. Za 25 let fungování registru se mění druhy leukémií, pro něž se transplantace jako léčba využívá, počty potřebných pacientů jsou ale stále podobné. Kostní dřeň se musí k pacientovi dostat do 24 hodin, krvetvorné buňky do 48 hodin.