Magistrátní firma už před týdnem, kdy menšinová vláda Andreje Babiše (ANO) vyhlásila opatření proti šíření nákazy COVID-19, vyhlásila, že svoz směsného (i tříděného) odpadu probíhá i nadále standardně v nastavených svozových dnech a četnostech.

Ale až do odvolání se dočasně uzavřelo všech 19 sběrných dvorů na území metropole a přerušena byla dočasně služba přistavování velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad a bioodpad či svoz nebezpečného odpadu.

Vedení Pražských služeb mezitím usilovně pracuje na tom, aby měl popelnice na plasty, papír, sklo a další tříděný odpadu vůbec kdo vyvážet. V minulém týdnu začala distribuce ochranných pomůcek na zakrytí nosu a úst. Jenže panuje obecný nedostatek roušek. Proto městská společnost přišla s facebookovou výzvou, která prosí o pomoc veřejnost s heslem: „Pomozte těm, kteří denně pomáhají vám. Roušky pro popeláře. Roušky pro metaře.“

„V pondělí jsme našim lidem předali 3000 ochranných roušek a další budou následovat, jelikož se nám aktuálně daří zajistit další potřebné množství. Cílem samozřejmě je, aby každý zaměstnanec měl dostatek ochranných pomůcek,“ sdělil Pražskému deníku Radim Mana, mluvčí Pražských služeb.

Kluci, držte se!

Dle příspěvků se daří dobrovolníky sehnat, lidé šijí a darují roušky popelářům i metařům. Jedna diskutující však prosí, aby Pražské služby sdělily zaměstnancům, že mají ochranu dýchacích cest nosit na obličeji: „Viděla jsem pár popelářů, kteří měli roušku na krku a jednomu koukala z kapsy.“ Na to však namítá jiná uživatelka sociální sítě s tím, že její manžel je popelář a není jednoduché celou směnu roušku nosit, protože za pár minut jsou propocené: „Myslím, že si ji tedy rádi na chvilku sundají. Kluci, držte se!“

Twitterový uživatel píšící pod přezdívkou Pražský popelář upozornil už v prvních březnových dnech, kdy se vyskytli první pacienti nakažení koronavirem, že svážejí odpad i z Nemocnice Na Bulovce. „Takže asi budeme první na řadě,“ uvedl. „Věřím státu, že je připraven i na tuto eventualitu, tedy že má dalších několik tisíc popelek v záloze, co budou dělat naši práci, až budeme nakaženi.“

Podle mluvčího Pražských služeb však nehrozí, že by s obsahem popelnic kontaminovaným virem s označením SARS-CoV-2 v areálu Bulovky přišli pracovníci v zeleno-oranžových kombinézách do kontaktu. „Na tento druh odpadu se naše firma nezaměřuje a nemocniční zařízení se musí obrátit a zajisti si svoz takového odpadu u specializovaných firem,“ prozradil Pražskému deníku Mana s tím, že odvoz „běžného“ infekčního odpadu probíhá rovněž bez omezení ve speciálním kontejneru v souladu s dohodou ADR o přepravě nebezpečných věcí.

Pražské služby rovněž na webu vydaly doporučení, jak nakládat s použitými ochrannými pomůckami. Je potřeba použité jednorázové roušky či rukavice vložit do dostatečně tlustého plastového pytle a vhodit jej do černé popelnice na směsný odpad. „V žádném případě neodkládejte tyto zavázané pytle mimo kontejnery, abyste neohrozili zdraví pracovníků svozových společností,“ upozorňuje magistrátní firma.

Dezinfekce, jednorázové rukavice i měření teploty

V rámci prevence proti šíření infekce COVID-19 zajistily Pražské služby dezinfekci na ruce pro všechny zaměstnance. Na provozovnách i v hlavní budově byly instalovány rozprašovače s dezinfekcí a úklidová firma dostala pokyn, aby takto čistila dvakrát denně společné prostory – tedy například šatny či místnosti, kde je větší koncentrace osob.

„Zaměstnancům měříme před příchodem do práce teplotu bezkontaktním teploměrem. Snažíme se, aby se složení posádek neměnilo a obecně, aby nedocházelo k přílišnému srocování našich lidí, a to i na provozovnách. K dispozici jsou také jednorázové rukavice, jako doplněk k těm běžným ze standardní výbavy,“ popsal ochranu popelářů a metařů mluvčí Mana.

Na závěr se nabízí otázka, zda nedojde k posílení svozů, když jsou Pražané kvůli karanténě – respektive omezení volného pohybu – ve většině případu zavření doma. Neprodukují tedy více odpadu? Nehromadí se kolem popelnic a kontejnerů nepořádek? „To, zda je odpadu více, je diskutabilní, jelikož je každé svozové území odlišné, někde dokonce došlo ke zmenšení objemu. Kupříkladu se výrazně zmenšil objem gastroodpadu z restaurací a podobných zařízení. Obecně je méně odpadu z podnikatelské činnosti,“ odpovídá zástupce Pražských služeb.

close Koronavirus v Česku info Zdroj: Deník zoom_in