Změny měly platit od 1. září a v jejich rámci měla být změněna trasa řady linek. Město nakonec povolilo pouze změny v souvislosti s dubnovým zprovozněním nového úseku metra A.

„Záměr je nutné zrevidovat. Já nyní chci posílit odborný tým o dva dopravní odborníky, kteří se budou podílet na vytvoření nového materiálu," řekl ČTK Tomšík. Práce na novém dokumentu podle ředitele již částečně začaly. Do diskuse o změnách chce zapojit radnice městských částí a veřejnost.

Podle představ Tomšíka by se například měla prodloužit doba, po kterou mohou například radnice podávat připomínky a přinášet náměty na změny. Nově by mohla být až 60 dnů, do nynějška to bylo v některých případech jen 15 dnů. Jak dlouhá bude lhůta, ale ještě není rozhodnuto.

Silná kritika městských částí i obyvatel

Praha odmítla podobu zamýšlených změn MHD, které měly začít letos od 6. dubna, v únoru letošního roku. Změny se staly terčem silné kritiky městských částí i obyvatel, celkem magistrát evidoval na 3000 připomínek. Po stejných trasách měl jezdit jen zlomek tramvají, změny se měly dotknout také třetiny autobusových linek.

Ropid je městskou příspěvkovou organizací založenou v roce 1993. Od města dostává peníze nejen na svůj provoz, ale Praha jeho prostřednictvím financuje MHD – Ropid mimo jiné vyřizuje smlouvy s jednotlivými dopravci, vytváří informační materiály a zakresluje nové linky. Vlastní rozpočet Ropidu na letošek je 66 milionů, z toho 39 milionů je provozní rozpočet, zbytek jsou peníze na zajištění dopravy pro handicapované. Firma má 61 zaměstnanců.