Ocenění dostal za nejhorší počin v oblasti ekologie,kterým jetrvalé prosazování výstavby dvou mrakodrapů na pražské Pankrácké pláni (75 metrů vysoký válec jako Epoque Hotel a 104 metrů vysoká budova ve tvaru písmene „V“ Epoque Bytový dům).

Činil tak navzdory kritice Centra světového dědictví UNESCO o riziku nevratného narušení panorama a dále za trvalou podporu výstavby severozápadní části silničního okruhu kolem Prahy v jižní variantě přes obytné části Suchdola, Dolních Chaber a Čimic, přestože existuje podstatně investičně i provozně levnější, dopravně bezpečnější, ekologicky příznivější a evropské předpisy splňující severní varianta mimo město.

Ocenění dostal primátor také za snahu o výstavbu paralelní dráhy ruzyňského letiště, která by byla o 1,5 kilometru blíže k Praze, což by znamenalo nadlimitní zatížení hlukem desítek tisíc obyvatel obytné zástavby v Nebušicích, Suchdole a Lysolajích a také velkou hlukovou zátěž v Bohnicích, na Hanspaulce.

Posledním důvodem bylo opakované prosazovaní změn územního plánu umožňujících výstavbu severozápadní části silničního okruhu po území Prahy a rozšíření přistávací plochy letiště v Ruzyni s cílem přípravy území pro olympijské areály nebo skladová a logistická centra, čímž by došlo ke zhoršení zatím příznivého životního prostředí v obytné zástavbě a snížení kvality chráněných území dvěma mohutnými dopravními stavbami.

Pavel Bém k ocenění řekl: "Mám mimořádnou radost. Už dlouho jsem si říkal, jak je možné, že na mě porotci této věhlasné ceny zapomínají. I pro samotný tranzitní okruh kolem hlavního města Prahy je toto ,ocenění´ ve skutečnosti poctou."