Restaurátorské práce se uskuteční v druhé polovině roku 2018. Opravy se budou týkat zejména Vladislavského sálu, největšího slavnostního prostoru středověké části Pražského hradu. "Zejména půjde o očištění omítek, opravy trhlin, povrchové úpravy, restaurování částí originálních omítek a kamenných prvků, repase oken, dveří a svítidel, opravu povrchu podlah a repase zámečnických prvků," uvedl Šebek. Kromě Vladislavského sálu plánuje SPH provést opravy v jeho předsálí, na Jezdeckém schodišti a také v obchodu s upomínkovými předměty.

Historie Starého královského paláce sahá do 12. století, do období románského slohu. Velkou rekonstrukcí prošel v letech 2007 až 2009. Opravovaly se střechy a fasády paláce, i celý interiér. Jednotlivé části paláce se postupně otevíraly turistům.

Restaurátoři během prací mimo jiné rozebrali celou prkennou podlahu Vladislavského sálu, která byla položena roku 1791 v rámci příprav korunovace Leopolda II. Po tesařských opravách porušených a prohnutých částí se vrátila na své původní místo.

Pozdně gotický Vladislavský sál vznikl v letech 1490 až 1502 pod vedením architekta Benedikta Rejta a stavebně se zachoval v původní podobě. Vznikl spojením několika starších prostor na místě, kde bývaly sněmovní sály patrně už od Vratislava II.

Ve své době byl největším světským klenutým sálem na světě. Od korunovace Karla VI. roku 1723 se v něm pořádaly korunovační hostiny. Od roku 1918 slouží pro nejvýznamnější státní slavnosti, volbu prezidenta republiky či výjimečné vystavování korunovačních klenotů.