V současné době je území, na kterém je kultivace plánována, tvořeno především zdevastovanými plochami, provizorními stavbami a staveništi. „Ve zdevastovaném terénu obnovíme rameno Vltavy přibližně v místě původního, zasypaného v 19. století. To umožní vytvoření nových ostrovů Rohanského a Maninského. V jižní části území vzniknou plochy přírodní zeleně se sítí promenádních cest a dominantou vyhlídkové věže Jehla s majákovým světlem. V soutoku horního a dolního karlínského ramene Vltavy pak v budoucnu vznikne přístupný atraktivní prostor s vodní kaskádou,“ popsal úpravy náměstek primátora Pavel Klega.

Přírodní amfiteátr

Severní část území s přístavišti osobních lodí má za několik let sloužit rekreaci a sportu. Těžištěm aktivit zde bude přírodní amfiteátr s jevištěm na ploše řeky. Rozpočet hlavního města počítá pro tento rok s částkou téměř 208 milionů korun na úpravu území Rohanského ostrova. Ta zahrnuje projektové a inženýrské činnosti, demolice stávajících objektů, trasování inženýrských sítí a terénní úpravy.

Hlavní město nyní hledá soukromého investora, který by změny provedl. „Ve veřejné soutěži půjde o více než 200 tisíc metrů čtverečních pozemků na Rohanském ostrově,“ upřesnil Klega.

Na Rohanském ostrově, který ještě před nedávnem sloužil jako místo skladů a skládek, vzniká prakticky zcela nová čtvrť Prahy 8, která se svou velikostí blíží Karlínu. Podle dva roky staré studie, kterou si nechaly vypracovat developerské firmy, by se do staveb na území ostrova mohlo v příštích letech investovat zhruba 30 miliard korun.

Mezi nové dominanty Prahy se zařadilo hned několik obřích staveb, které na tomto území v posledních letech vyrostly a vyrůstají – administrativní budovy Danube House, Nile House, Amazon Court či bytové komplexy River Diamond a River Gardens.