V městské části je aktuálně 30 základních škol na necelých 105 tisíc obyvatel žijících na rozloze přibližně 22 km2. „Na osmičce zatím nemáme problém s umisťováním dětí do základních škol. Kapacity jsou dostatečné, ale připravujeme se na budoucnost,“ říká Karolína Ciml Preislerová z oddělení plánování a rozvoje na Praze 8.

S výstavbou plánovaného administrativně-bytového souboru Rohan City očekává radnice výrazný příliv rodin s dětmi. Dvě administrativní budovy v nové Karlínské čtvrti na Rohanském ostrově navrhla Eva Jiřičná a architekt Jakub Cígler. Revitalizace celého území je rozdělena do pěti etap a počítá s tím, že bydlení a práci tu v součtu najde přibližně jedenáct tisíc lidí. Poslední část by podle dnešních plánů měla být dokončena v horizontu 12 až 15 let, tedy do roku 2035.

Pokud vše půjde dobře, včetně financování a potřebných povolení, začne městská část stavět základní školu v roce 2026, tedy za čtyři roky. Samotná realizace potrvá další dva roky. „Výstavba základní školy v této lokalitě je prakticky podmínkou pro to, aby se zde mohlo stavět. U investorů, kteří zde plánují realizovat své projekty, tedy důsledně trváme na tom, aby se podíleli na vybavenosti v okolí – ať už jde o školu, školky nebo kvalitní veřejný prostor,“ říká k budoucnosti Rohanského ostrova radní pro strategický rozvoj Tomáš Hřebík (TOP 09 + STAN).

Porota vybírala z patnácti architektonických návrhů zaslaných do letošní soutěže o budoucí podobu vzdělávací instituce. „Návrhy, které byly do soutěže zaslány, byly na vysoké úrovni, dalo by se říci, že to pro zúčastněná architektonická studia byla výzva, se kterou si poradila velmi dobře. Koneckonců se na území Prahy nestává tak často, že by se stavěla takto velkokapacitní škola zcela na zelené louce,“ vysvětluje místostarosta pro oblast školství a člen odborné poroty soutěže Tomáš Tatranský (TOP 09 + STAN).

Bezpečnost a ekologie pro děti i veřejnost

O vítězném návrhu rozhodlo několik podmínek. Radnice chtěla především školní areál, který bude nadčasový, splní nároky na tradiční i moderní vyučovací metody a formy výuky. Dále hrála roli kapacita školy, která počítá s více než 810 dětmi ve 27 třídách. Vzhledem k blízkosti Vltavy byla prioritou i těsná provázanost s přírodou.

Vítězem se stal návrh architektonického studia A X X I. Vizualizace budoucí školy spolu s návrhy, které se umístily na druhém a třetím místě, budou lidé moci vidět ve vestibulu budovy Úřadu městské části Praha 8, v takzvaném Bílém domě.

Co u vás rozhodne komunální volby? Zapojte se do velké ankety Deníku ZDE.

Návrh počítá s bezpečností, hřištěm na střeše budovy a s maximálním využitím dešťové vody. „V době vyučování bude přístup do nádvoří školy uzavřen branami na obou stranách nádvoří. Děti si tak můžou o přestávkách hrát na dvoře i na zvýšené platformě se hřištěm, aniž by k nim měl kdokoli cizí přístup,“ popisují autoři návrhu. V otevíracích hodinách areálu se nádvoří otevře veřejnosti, a ta pak může volně využívat hřiště na střeše. Pro přístup do vnitřních sportovních prostor bude muset návštěvník projít vlastním vstupem přes recepci. Podle plánu bude budova maximálně využívat dešťovou vodu a obnovitelné zdroje.

Soutěž a projektová příprava stojí cca 40 milionů korun a radnice je financuje z příspěvků investorů do Fondu rozvoje MČ Praha 8, tedy mimo rozpočet radnice. Náklad na realizaci školy se odhaduje na přibližně miliardu korun. Tu z třetiny až poloviny pokryje Fond rozvoje. Radnice bude žádat o dotaci na výstavbu hlavní město Prahu a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.