Jeden z největších pražských parků vznikne vedle nové čtvrti, která na zde vyrůstá. Lokalita, jež dlouhé roky patřila mezi jedny z nejzanedbanějších, se tak stane atraktivním místem nejen pro bydlení a práci, ale také odpočinek.

Oblasti Palmovky, Karlína i Dolních Holešovic v současné době chybí velký veřejný prostor pro sport a setkávání. Proto bude hlavní město prostřednictvím Institutu plánování a rozvoje (IPR) řešit budoucí podobu Rohanského ostrova ve spolupráci s místními aktéry a obyvateli. Koncepce Rohanského ostrova se také dotýká rekonstrukce Libeňského mostu. 

V oblasti o rozloze přibližně poloviny Stromovky vznikne přírodní park, poslední neřešené území v širším centru města tak získá novou podobu. „V rozvoji území chceme vycházet z jeho historie a tradic, počítáme také s obnovením ostrova, který tu býval po staletí, i když na jiném místě,“ popisuje Petr Hlaváček, náměstek primátora pro územní rozvoj.

Ochrana před povodněmi

„Naší snahou je přiblížit se zpátky k původní říční krajině, a podpořit tak kontakt člověka s řekou,“ doplňuje. Kromě parku čeká území také výstavba tisíce bytů a administrativních prostor, které podél ulice Rohanské nábřeží vznikají v rámci projektu Rohan City.

„Projekt přinese nejen zajištění další možnosti rekreace v centru města, rozšíření biodiverzity a obnovení přímého kontaktu s řekou, ale také ochranu města před povodněmi,“ říká Petr Hlubuček, náměstek primátora pro životní prostředí. Lokalita je dlouhodobě součástí protipovodňové ochrany centra města.

„Cílem projektu je snížit hladinu Vltavy při povodních, a hlavně zpomalit proud řeky. Toho docílíme snížením úrovně terénu a vytvořením nového obtokového ramene řeky. V návaznosti na terénní úpravy bude prostor nového Rohanského ostrova mezi stávající cyklostezkou a korytem Vltavy upraven pro rekreaci,“ vysvětluje Hlubuček. Projekt, spojuje vodohospodářskou funkci s místní krajinou a zároveň přináší Pražanům volnočasové vyžití.

Konec betonárky?

V lokalitě v současné době stojí coby dočasná stavba betonárna patřící TBG Metrostav včetně příjezdové cesty. Po té neustále "pendlují" domíchávače, komplikující provoz na Rohanském nábřeží a zatěžující životní prostředí.

Zastupitelé Prahy 8 proto požadují, aby pražský magistrát nečinil žádné kroky, které by vedly k prodlužování stavebního povolení, respektive prodlužování období pro dočasnou stavbu a prodlužování nájemních smluv na pozemky, kde se betonárka a související stavby nachází.

 "V takto progresivně se rozvíjejícím území už betonárka nemá prostor. Je tam velmi rychle vznikající obytná část, kde budou tisíce bytů, společně s odpočinkovou zónou a samotná funkce betonárky už zde není vhodná. Je lidmi negativně vnímána," domnívá se zastupitel Prahy 8 a hlavního města Prahy Radomír Nepil.

„Usnesení je podnětem pro hlavní město. Kroky, které jsme provedli, jsme vyčerpali své možnosti. Nyní čekáme na to, jaký postup Praha zvolí. Naše představa je, aby betonárka a další související dočasné stavby byly odstraněny do konce roku 2021,“ dodává radní Prahy 8 Tomáš Slabihoudek.