Dnes je rodičovská téměř pro všechny stejná, a to 7600 korun měsíčně. Do ledna však příjemce rodičovské dávky musí úřadům nahlásit, zda bude na „mateřské“ dva, tři nebo čtyři roky. Pro tříletou lhůtu zůstane zachována částka 7600 korun, zatímco ve čtyřletém období se sníží na pouhých 3800 Kč. Těm, kteří se rozhodnou do zaměstnání vrátit již po dvou letech, bude měsíčně vyplácena částky nejvyšší, tedy 11400 korun. Podmínkou však je, že rodič před nástupem na mateřskou měl měsíční plat nejméně 16 tisíc korun.

Rodiče budou moci o příspěvek požádat od prosince do konce ledna. „Se zpětnou platností pak do konce března,“ uvedl za Ministerstvo práce a sociálních věcí Jiří Sezemský. První formuláře na radnice dorazily až vtěchto dnech a úřednice je nyní mají rodičům rozeslat poštou. „Nyní na nich pracujeme a myslím, že by do konce příštího týdne měly být odeslány klientům,“ řekla včera Deníku vedoucí odboru státní sociální podpory Prahy 2 Aneta Helešicová. Nárok na rodičovský příspěvek má na vdruhé části zhruba 1340 lidí.

VPraze 10 mají nové formuláře od pondělí. „Lidé se nás na to zatím neptají, nevědí o tom. Příští týden začneme rozesílat obálky, ve kterých bude formulář a dopis od ministra,“ uvedla vedoucí odboru státní sociální podpory na Praze 10 Jiřina Vondráková.

Vjiných městských částech na ně zatím stále čekají. „Lidé se občas přijdou zeptat, ale zatím nemáme nic vruce. Příští týden se nad tím sejdeme a budeme to řešit,“ říká Hana Buštová zodboru státní sociální podpory Prahy 6.

Připravují se na nápor

Komplikací se zatím úřednice neobávají. „U nás půjde jen o softwarovou změnu, a ta proběhne až vprosinci,“ potvrdila za Prahu 10 Vondráková. Podle Hany Buštové jsou změny vsociálních dávkách každý rok, takže úřad už ví, do čeho jde.

Ani zfront zatím úřady nemají obavy. „Naši občané jsou zodpovědní a nenechají to na poslední chvíli,“ domnívá se Buštová.

„Pokud lidé nechají návštěvu úřadu na poslední chvíli, nasadíme více pracovníků, abychom to stihli. Přinejhorším několik lidí chvíli čekat bude, ale ne dvě nebo tři hodiny,“ slíbila za Prahu 2 Helešicová. Podle Prahy 10 se mohou fronty tvořit na konci ledna. „Většinou je tu na konci měsíce máme. Pokud vlednu nebudou lidé chodit průběžně, budeme na jeho konci uvažovat o personálním posílení,“ řekla Vondráková.

Více než měsíc před spuštěním nových pravidel o nich pražští rodiče většinou vědí, ale chybí jim přesné informace a jasné pokyny. „Pro mě ten nový systém bude výhodnější,“ pochvalovala si třicetiletá Anna Nejedlá. Ne všem se ale nové změny líbí. „Mám první dítě a nedokážu odhadnout, jak dlouho sním budu muset zůstat,“ postěžovala si Deníku devětadvacetiletá maminka Martina Zárubová. Vadí jí, že se podle nových pravidel musí dopředu závazně rozhodnout, jak dlouho zůstane sdítětem doma. „Na jednu stranu to chápu, protože je potřeba mít zčeho tu částku spočítat, ale pro mě je to problém,“ dodala.

Základní informace omožnostech čerpání nově přiznávaných rodičovských příspěvků ipro přechodné období jsou k dispozici na internetu na adrese www.mpsv.cz. Přesné manuály kvýplatě rodičovské mají mít také jednotlivé sociální odbory. Vprůběhu prosince budou na úřadech vrámci informační kampaně kdispozici letáky ke všem změnám, ministerstvo připravuje ipodpůrnou inzerci.

Kolik rodičů nyní pobírá příspěvek

V České republice 342 971

VPraze 36632

Zdroj: MPSV

Co je rodičovský příspěvek

Jde o dávku státní sociální podpory, na kterou mají ti rodiče, kteří po celý měsíc o dítě pečují celodenně. Rodiny jej berou zhruba od půl roku dítěte. Před tímto věkem jde o pomoc vmateřství tedy „mateřskou“. Brát jej mohou do třetího, potažmo čtvrtého roku dítěte. U zdravotně postižených dětí mají na rodičovskou nárok rodiče do sedmi let dítěte.

Kolik bude rodičovská činit od ledna (měsíčně)

Základní výměra (do 3 let věku dítěte)

- rychlejší čerpání 11400 korun

- klasické čerpání 7600 korum

Snížená výměra 3800 korun (do 4 let věku dítěte)

Na které další dávky mají mimo jiné rodiče nárok

- sociální pojištění

peněžitou pomoc vmateřství

vyrovnávací příspěvek vtěhotenství

- státní sociální podpora

přídavek na dítě

rodičovský příspěvek

porodné

dávky pěstounské péče

příspěvek na školní pomůcky (bude od ledna zrušen)