Citelné zdražení

Že by zdražení bylo opravdu citelné, dokazuje ředitelka Klubky Jana Rybková: „Naše výnosy činí přibližně jeden milion, náklady jsou tři miliony. Abychom si na sebe dokázali vydělat, museli bychom trojnásobně zdražit,“ uvedla Rybková s tím, že jsou to zatím předběžné odhady a ceny by se samozřejmě musely důkladněji propočítat. Obává se také, že zdražení by vedlo k totální likvidaci domu. „Necelý kilometr od nás stojí dům dětí a mládeže. Ten musí ze své podstaty vybírat kursovné a vstupné co nejnižší. Kdybychom keramiku zdražili ze současných osmnácti set za pololetí trojnásobně, jaké děti by k nám chodily, když vedle to stojí jedenáct set na rok,“ obává se Rybková.

Podle starosty Mlejnského jsou kroky radnice naprosto v pořádku a dopomůžou k narovnání konkurenčního prostředí: „Proč by radnice měla podporovat něco, o co třeba lidé vlastně nemají zájem. Naše cesta je taková, že je necháme dělat, co umějí a ty dobré projekty, o které bude zájem, pak podpoříme granty,“ vysvětlil. Uvedl, že jeden z důvodů, proč takto radnice postupuje, je šetření veřejných prostředků.

S tím ale rodiče dětí, které domy navštěvují, nesouhlasí. „Když v kase jsou tři miliony na nepřetržité vysílání televize Jižního Města, tak nerozumím tomu, proč na zábavu pro naše děti peníze nejsou,“ protestuje Bartáková

. I na tomá ale starosta Mlejnský vysvětlení: „Televizní vysílání z našeho regionu je něco, co lidi stmelí. Současné patnáctiminutové vysílání bude rozšířeno. Do vysílání se tak dostanou besídky školek, závody základních škol a podobné akce, na které momentálně nezbývá prostor.“

Občanů se nikdo nezeptal

„Nepovažuji za správné, že radnice rozhoduje, aniž by se zeptala občanů, co si o tom myslí. Věřím, že většina by měla radši zajištěné kroužky pro své děti než nepřetržité vysílání lokální televize,“ věří Bartáková.

O koncepci kultury na Jižním Městě pro příští roky budou radní rozhodovat pravděpodobně 16. dubna. Zatím se počítá s tím, že by zůstal zachován provoz Chodovské tvrze. Pouze by byla převedena z příspěvkové organizace na veřejnou obchodní společnost (v.o.s.).

Zrušen bude KD Opatov. Do jeho prostor chce radnice nastěhovat lékaře a rozšířit tím blízkou polikliniku. Náhradou za toto zařízení má být vznikající Komunitní centrum Matky Terezy, které by mělo být v květnu otevřeno v Hájích.

KD Zahrada by měl být minimálně z poloviny zachován. Rada si nechala zpracovat studii na to, zda by bylo možné tento kulturní dům pronajímat. Pokud se zjistí, že ne, bude také převeden na veřejnou obchodní společnost. Jistý zatím není osud Kulturního domu Klubko. Buď bude jako ostatní také převeden na v. o. s., nebo bude sloučen s Domem dětí a mládeže Jižní Město, jehož provozovatelem