Ve většině městských částech přijímají základní školy hlavně děti s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti, který určí příslušná městská část. To znamená, že ne vždy si rodiče můžou školu pro své ratolesti vybírat. Naopak žádný zákon nezakazuje přihlásit dítě na více škol. Stává se tak, že někdy mají děti podanou přihlášku na více zařízení. 


„V Praze se potýkají s nedostatkem míst v některých okrajových částech. Jde například o Kunratice, Uhříněves nebo Zličín," sdělila mluvčí pražského magistrátu Petra Hrubá. Právě Základní škola 
U Obory v Uhříněvsi bere děti i z Kolovrat nebo Pitkovic.

Podle ředitelky Ivany Vodičkové mají okolní školy kapacitu na hraně, proto přibírají i ostatní děti. „V první fázi ale třídy už většinou naplníme. Loni jsme chtěli otevřít dvě třídy, a nakonec jsme otevřeli tři. Kapacita školy většinou počítá s třiceti dětmi do jedné třídy, ale třicet prvňáčku najednou dát nechci," vysvětlila ředitelka Ivana Vodičková.

Ředitelka ZŠ U Obory si neumí představit, že by přijímala děti na základě losování, jako to praktikují na některých školách na sídlištích. „To bych si nedovedla obhájit. Důležitá je spádová oblast nebo sourozenec ve škole. Například bych zvýhodnila maminku samoživitelku s přechodným bydlištěm v místě, než rodiče z Říčan, kde mají spoustu škol,“ uvedla Ivana Vodičková.

Přístavba už nestačí

Kapacity na školách jsou prý 
v okolí nedostačující. Problém je hlavně u Základní školy Jandusů. Zřizovatelé, tedy městská část Praha 22, ví, že nejdříve musí získat peníze na tuto školu. Pak přijde na řadu škola U Obory. Sice v roce 2011 otevírali přístavbu, ale opět zase využívají družinu jako učebnu.

Velký přetlak cítí na Základní škole Mendelova na Jižním Městě. „Máme schválených 112 míst pro tři třídy, ale aktuálně máme přihlášených devadesát dětí, z toho šedesát ze spádové oblasti. A to ještě v úterý bylo další kolo pohovorů, a tak vůbec nevíme, jestli uspokojíme i sourozence současných žáků,“ uvedla ředitelka školy Martina Thumsová. Přednost chce dát hlavně dětem z Prahy 11. Do jejich spádové oblasti ale patří i okolní satelity, které vlastní školy nemají.

Za poslední rok cítí od rodičů tlak v tom smyslu, že preferují jedinou konkrétní školu. Nikdy ale neměli ve třídě najednou 34 dětí. Podle ředitelky se rodiče rozvedou a odstěhují, nebo děti přijmou na výběrovou školu a odchází. Naproti tomu školy v centru zase nemají tak velký nápor prvňáčků jako v hustě osídlených částech Prahy.

Na Základní školu Botičská na Praze 2 mají zatím přihlášených 29 prvňáčků a pravděpodobně otevřou jenom jednu třídu. „Děti mají čas ještě do května se přihlásit a podle mě také ne všechny nastoupí. Celkově tady v centru nemáme takový přetlak. Hlásí se k nám silné ročníky, ale příští rok to má prý už klesat,“ řekla ředitelka Lenka Bourová. Do tříd berou děti ze spádové oblasti, ale třeba i z Prahy 5, které to mají přes most blíže, než do škol ve svém obvodu.

Zápisy do prvních tříd si každá škola stanovuje podle sebe. Podle doporučení ministerstva školství by měl trvat zhruba půl hodiny. „Na posouzení školní zralosti to nestačí. To, co se tam děje, je to nejhrubší síto,“ shrnula psycholožka Jana Doksanská, která se specializuje na práci 
s předškolními dětmi. Rozhodující je pro děti také školka.

Zápis hrou

Na Základní škole Botičská probíhá zápis formou hry. „Učitelé ukazují na stanovištích zajímavosti. Například ve fyzice si zobrazí neviditelný nápis nebo si na interaktivní tabuli přehazují trpaslíky. Máme kratší a delší variantu. Rodiče, kteří mají čas, můžou si s dětmi hrát. Nebo rovnou můžou přejít k učitelkám, které je přivítají a seznámí se s dětmi. K dispozici máme také speciální pedagožku, která rodičům poradí, zda bude lepší zvolit odklad,“ upřesnila ředitelka Lenka Bourová.

Také na Základní škole 
U Obory berou zápis jako hru. „Zápis probíhá jako přátelské setkání a jde spíše o příjemnou záležitost. Paní učitelka 
si s dětmi povídá, koukne se, jak dítě drží pero, jak mluví. Podle toho doporučí rodičům návštěvu logopeda. Hlavní je vyplnit správně přihlášku, není to žádné testování, které by se bodovalo. Takže dítě s nejdelší básničkou nemáš větší šanci na přijetí,“ usmála se ředitelka Ivana Vodičková.

Kdy může dítě do první třídy?- je připravené na školní docházku;
- je citově a sociálně vyzrálé;
- ovládá své chování, umí se podřídit autoritě učitele;
- splní zadaný úkol, i když se mu nechce;
- je samostatné;
- rozlišuje hru a učení;
- má komunikativní dovednost

Zápis do prvních tříd ale probíhá úplně jinak na soukromých školách. Výuka na Základní škole Duhovka na Břevnově zahrnuje Montessori přístup. Výuka probíhá celkem v osmi třídách, kde jsou děti rozdělení ne podle ročníků, ale do skupinek. Například jedna ročníková třída zahrnuje děti z první až třetí třídy. Po roce třetina těch nejstarších odchází do vyšších tříd a novou třetinu tvoří nováčci.

„Zájem o naši školu je velký a rostoucí. Předpokládáme, že bude převis o pětadvacet procent vyšší, než jakou máme kapacitu. Přibíráme 30 prvňáčků. Zařadíme je do pěti tříd,“ vysvětlil ředitel školy Jindřich Kitzberger. Protože jde o soukromou školu, nemají určenou konkrétní spádovou oblast, nicméně půlka dětí ze školy bydlí na Praze 6. Zápis v této škole probíhá dopoledne. Děti rozdělí do malých skupinek, které umístí do svých tříd. Tam pracuje pět pedagogů a také anglický metodik. Děti pozorují v přirozených situacích asi tak hodinu.

Odlišný od běžné základní školy je zápis do Základní školy pro sluchově postižené 
na Praze 5. „Rodiče budoucích žáků nám volají už dopředu. Letos jako loni máme představu jedné třídy 
pro neslyšící 
a druhé třídy pro děti s logopedickými problémy. Obě budou naplněny tak čtyřmi až osmi žáky,“ vykreslila ředitelka Věra Pavlíčková.

Není podmínkou, aby budoucí prvňáčci museli umět znakovat. Každé dítě totiž pochází z jiného prostředí. „Ve třídě se pak snažíme využít bilingvního potenciálu a mít tam dva pedagogy. Bereme děti s horšími problémy, u dětí s logopedickými problémy doporučujeme i obyčejnou základní školu,“ popsala Věra Pavlíčková. Kapacitu školy teď mají naplněnou díky zaměření i na logopedické problémy. Díky lékařům totiž tolik neslyšících nepřibývá.