Už v roce 2010 přikročila městská část Praha 2 k úpravě prostoru jižní stráně parku a rekonstrukci historické brány poblíž Italské ulice, která je jediným pozůstatkem někdejší usedlosti Vozová. Současná etapa má být dokončena v dubnu 2019.

Celkové náklady na omlazení Riegrových sadů mají činit 32 milionů korun. Momentálně jsou práce přerušeny a čeká se na vhodnější klimatické podmínky. Poté se bude pokračovat revitalizací stráně nad pomníkem Františka Ladislava Riegra, včetně rekonstrukce parkových cest a opravy nízkých obrub.

Sraz fanoušků Pokémonů.
Trenéři Pokémonů ovládli Václavské náměstí a Riegrovy sady

Nad Polskou ulicí vznikne nízká vápencová zídka a nad ní se stavebníci chystají položit stylizovaný skalní výchoz z pískovcových plátů. Přibude 9000 keřů, vysazeno má být 8850 kusů cibulovin. Jedním z cílů projektu je přiblížit se atmosféře dřívější zahrady Kanálka, která se v těchto místech nacházela, respektive zachránit to málo, co z ní zbylo.

Milovali ji Mácha, Tyl i Mozart

Kanálka, chlouba šlechtice a botanika italského původu Josefa Emanuela Malabaily de Canal, se s dnešním „Riegrákem“ kryla jen částečně. Ve své době byla slavnější než Stromovka a kromě toho, že fungovala jako botanická zahrada (jedna z prvních u nás), byla rovněž místem mnoha prestižních oslav. 

Cvičení psů proběhne v Riegrových sadech.Ilustrační foto.
KRÁTCE: V Riegrových sadech startuje psí škola

Kdykoliv do Prahy zavítal významnější host, musel se projít Kanálkou. Příkladem je americký spisovatel a diplomat Washington Irving či skladatel Wolfgang Amadeus Mozart. Do zahrady ale rádi chodívali i čeští obrozenci. Josef Kajetán Tyl sem situoval povídku Jitro, Karel Hynek Mácha na tomtéž místě rozehrává děj své Márinky.

Asi nejnápadnějším reliktem z časů zaniklé Kanálky je zahradní hospůdka v Riegrových sadech, které místní neřeknou jinak než Mlíkárna. Za komunismu a ještě v dobách nedávných přebývali ve zřícené ruině bezdomovci. Po roce 2002 se pozdně klasicistní stavba naštěstí dočkala rekonstrukce, a to dokonce podle původních plánů! Méně už se ví, že v sousedství Mlíkárny se nachází Ptačí obelisk, další zbytek Canalovy zahrady. A jsou tu ještě jiné drobnosti, třeba napájecí pítko pro ptáky. I to by se nyní mělo dočkat záchrany.

Z otevření pracovny v parku v pražských Riegrových sadech.
V Riegrových sadech otevřeli pracovnu pod širým nebem