„Stavba cyklostezky Říčany–Pacov by měla začít na přelomu srpna a září, neboť začátek je podmíněn podpisem smlouvy s SFDI. Stavba by měla být dokončena koncem roku,“ informovala Deník Zuzana Kábelová, tisková mluvčí města Říčany a pokračovala: „Celková výše investice je více než tři miliony korun, z toho město získalo dotaci ze SFDI ve výši 1,88 milionu korun, přičemž zbývající část uhradí město.“

O šanci vybudovat v Říčanech cyklostezku stálo pět uchazečů, nakonec ale vyhrála firma Swietelsky stavební, která byla vybrána na základě nejnižší nabídkové ceny. Celá stavba je rozdělena do dvou úseků, nejdříve vyroste stezka mezi ulicí Mozartovou a Rokytkou, vymění se mostek přes Rokytku a instaluje se dopravní značení cyklo〜stezky. Pakliže se seženou další potřebné finance, dojde i na ulice Úvalská, Stará a na úsek od Rokytky směrem ke křižovatce U Křížku u Pacova.

Lepší spojení

Město chce cyklistickou trasou především přispět k lepšímu a bezpečnějšímu spojení z Pacova do centra Říčan. Uvažuje ale i o dalších cyklostezkách.
„Aktuálně je v plánu cyklostezka Říčany–Vojkov, na kterou byla zhotovena projektová dokumentace, probíhá územní a stavební řízení a město bude žádat o dotaci. Ve stadiu úvah se zatím nachází vybudování cyklostezky a cesty pro pěší s propojením na Světice,“ dodala Kábelová.