Jestliže zákon o místním referendu stanoví, že k tomu, aby výsledky plebiscitu byly platné, je potřebná účast alespoň 35 procent oprávněných voličů, ze všech údajů o konání referenda (kolem modrých zón přelomového i z celorepublikového pohledu) je nejpodstatnější ten, že hlasovat přišla jen pětina voličů. Bylo jich 20,06 procenta, upřesnila předsedkyně místní komise Ivana Hybnerová. „Místní referendum není platné; rozhodnutí není závazné,“ shrnula, co z toho vyplývá. Že z těch místních občanů, který aktivně přišli vyjádřit své mínění, drtivá většina pravidla projektu Parkuj dobře v Říčanech odmítla, tak nehraje roli.

Právo vyslovit názor mělo celkem 11 701 místních. Z nich se do hlasovacích místností některého z 15 okrsků dostavilo celkem 2347 lidí. Tři pak nehlasovali, dalších osm odevzdalo hlasovací lístky bez vyznačení odpovědi – tedy se vlastně „zdrželi hlasování“. V rámci 2319 odevzdaných platných hlasů se proti nynějšímu parkovacímu systému vyslovilo 2179 voličů, pro jeho zachování pouze 147. Pouhé porovnávání těchto čísel by však pro celkové hodnocení mínění veřejnosti mohlo být zavádějící. Už proto, že v městském věstníku Říčanský kurýr radnice předem informovala, že k podpoře nynějšího systému regulace dopravy a parkování ve městě není třeba dělat vůbec nic: stačí nepřijít do hlasovací místnosti.

Parkuj dobře… Co je dobře?

Že systém Parkuj dobře v Říčanech není v pořádku, si nemyslí jen jeho místní odpůrci – či obyvatelé obcí v okolí, jimž ve městě ztěžuje možnost odstavit auto, ale v tamním referendu neměli právo hlasovat. Proti se postavil i odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje. Jeho verdikt však zatím nic neznamená. „Parkovací systém je platný minimálně do nabytí právní moci nebo do rozhodnutí soudu,“ zdůraznil starosta David Michalička (Klidné město), že aktuálně se nic nemění. Alespoň prozatím.

Rozhodnutím, které skutečně zatím nenabylo právní moci, ruší kraj nikoli samotný parkovací systém, ale jeho klíčovou součást: vodorovné i svislé dopravní značení vymezující parkovací oblast. Představitelé vedení města sice výslovně neuvedli, že krajský úřad je na omylu, nicméně z předkládaných argumentů hovořících o jeho pochybeních odhalených městskými právníky právě takové přesvědčení plyne. Pozastavují se také nad tím, že úřednice s městem nekomunikovala a nedala jeho zástupcům příležitost obhájit své kroky. Stejně jako nad tím, že rozhodnutí vzešlé z osmiměsíčního řízení krajský úřad zveřejnil zrovna den před konáním referenda.

Už nevysloveno nahlas zůstalo, že parkovací systém v Říčanech kritizuje tamní opozice z řad STAN, přičemž na kraji je u moci koalice, kde STAN hraje významnou roli; k tomuto hnutí patří i hejtmanka Petra Pecková. Krajský úřad nicméně rozhodoval v rámci výkonu státní správy, do kterého volení představitelé nemají důvod ani právo zasahovat. A mluvčí kraje David Šíma reagoval slovy, že s referendem nemá načasování žádnou souvislost. „Příslušný odbor v dané věci rozhodoval zcela dle standardních postupů,“ uvedl, přičemž návaznost na referendum odmítl. O rozporech se zákonem Šíma pro změnu hovoří ve vztahu k říčanským pravidlům.

Rozhodovat má soud. Či soudy

Město Říčany nyní podá správní žalobu požadující zrušení rozhodnutí krajského úřadu, doprovázenou návrhem na rozhodnutí soudu o předběžného opatření o odkladu jeho účinku. Současně starosta Michalička upozornil, že pokud by v důsledku nesprávného úředního postupu došlo k jakémukoli poškození města, budou se Říčany taktéž u soudu domáhat náhrady. Má tím na mysli například náklady na dočasné zakrytí značení nebo nevybrané peníze na parkovném.

Klíčový argument města Říčany
- Jedním ze zásadních pochybení úřednice Krajského úřadu Středočeského kraje je nesprávná interpretace § 25 zákona o silničním provozu.
- Úřednice tvrdí, že „při stání musí zůstat volný alespoň jeden volný jízdní pruh široký nejméně 3 metry pro každý směr jízdy…“, avšak zcela opomíjí Technické podmínky Ministerstva dopravy ČR (TP 218 – Navrhování zón 30). Ty totiž doplňují možnost zřízení vyhrazeného parkování i na obousměrné komunikaci šířky 5 metrů i méně.
- Pokud by zmíněný názor úřednice byl správný, ve velkých městech včetně Prahy by nešlo parkovat prakticky nikde.
Zdroj: Městský úřad Říčany