Pondělí až pátek

V Praze 7 si lidé mohou karty zakoupit dnes od 8 do 18 hodin v přízemí úřadu sedmé městské části na nábřeží kapitána Jaroše. Karty se vydávají od pondělí do pátku ve dveřích číslo 31.

„V případě potřeby jsme samozřejmě připraveni dobu vydávání karet prodloužit až do 22 hodin a otevřít i o víkendech,“ uvedl zástupce starosty Josef Neuberg. Formuláře si lidé mohou od 13. srpna vyzvedávat v informačních centrech úřadu.

Půjde to i bez front

Frontám by v sedmé městské části měly předcházet tzv. online registrace. Tuto možnost spustila radnice již dnes a zájemci najdou odkaz na službu na internetových stránkách www.praha7.cz.

„S pomocí registrace se občané mohou objednat na konkrétní čas, kdy si kartu vyzvednou,“ informoval mluvčí úřadu Prahy 7 Martin Vokuš.

Na šestnácti stanovištích

Praze 3 dnes zahajuje provoz 16 provizorních stanovišť s informačním centrem na žižkovském stadionu FK Viktorka. „Lidé se k nim dostanou z Krásovy ulice. K dispozici budou ve všední den, ale i v sobotu a neděli od 8 do 18 hodin,“ sdělil mluvčí Městské části Praha 3 Jan Sotona.

Mobilní stanoviště budou na stadionu fungovat od 15. srpna do 7. října. Od 1. října je postupně začne nahrazovat centrum pro prodej parkovacích karet ve vnitrobloku Perunovy ulice s popisným číslem 5.

Za pět dní zahájí prodej karet také Praha 2. Od pondělí 20. srpna je lidé mohou kupovat v hale úřadu druhé městské části. Vchod je z Jugoslávské ulice. Přepážky budou ve všední den v provozu od 8 do 20 hodin. V sobotu pak od 9 do 17 hodin.

 

Zóny se rodí pomalu a v bolestech

Napadené výběrové řízení je však jen jedním z problémů, které zóny provázejí. Kvůli složitosti systému a jeho pomalé realizaci musel být termín odložen již minimálně čtyřikrát. Původně měly být zóny spuštěny v lednu 2007, poslední posunutý termín počítal místo září se říjnem.

Na nereálnost spuštění zón od 1. října nedávno poukázala také Praha 2. „Z hlediska administrativy je termín reálný, horší to je v případě dodání parkovacích automatů. Jejich instalace není jednoduchá a vyžaduje přivedení elektřiny, projednání se správci podzemních sítí a vydání souhlasu stavebního úřadu s ohlášením stavby nebo v komplikovanějších případech vydání stavebního povolení,“ upozornil tehdy zástupce starostky Prahy 2 Václav Vondrášek. Výhrady měli také někteří místní obyvatelé, kterým se na městských částech nelíbí, že za cenu rezidentní karty nedostanou záruku parkování. Automobilů je totiž v ulicích víc než míst k stání. „Zavedení zón nedostatek místa nevyřeší. Sice tu bude řád, ale lidé nemají žádné záruky,“ uvedl například v Praze 3 Karel Kulendík. „Jako bývalý policista do této problematiky trochu vidím. Těch míst na parkování spíše ubude. Bude to asi problematičtější,“ dodal Tomáš Král z Prahy 2.

Jasno není dodnes ani v počtu strážníků, kteří by na zavedení zón měli dohlédnout. Městská část Praha 2 požadovala navýšit stav o 30, Praha 3 o 23 a Praha 7 o 40 strážníků. Takové počty ale městská policie v současné době k dispozici nemá.

 

 

Základní informace


KDY A KDE SE BUDOU KARTY
PRODÁVAT:

Od 15. srpna – Praha 3 FK Viktoria
Žižkov, vstup z Krásovy ulice
Od 15. srpna – Praha 7 Úřad
městské části Praha 7, nábřeží
kpt. Jaroše
Od 20. srpna – Praha 2 Úřad
městské části Praha 2, vchod
z Jugoslávské ulice


KOLIK ZA PARKOVÁNÍ LIDÉ ZAPLATÍ:

Rezidenti: 700 korun na rok
Abonenti: 30 tisíc korun za vozidlo
právnické osoby, 9 tisíc za
vozidlo fyzické osoby


CO SI ZÁJEMCE MUSÍ VZÍT S SEBOU:
Rezidenti: občanský průkaz, velký
technický průkaz vozidla
Abonenti: výpis z obchodního
rejstříku, zřizovací listinu nebo
živnostenský list, velký technický
průkaz vozidla


KDOMÁNA KARTY MIMO JINÉ NÁROK:
Rezident s trvalým pobytem
v dané městské části nebo
vlastnící nemovitost
Abonet, který má sídlo společnosti
nebo provozovnu v dané
městské části

Čtěte dále související článek ZDE!