„Přestože se ulice nachází v širším centru hlavního města, neodpovídá kvalitou veřejných prostranství svému potenciálu. V oblasti je také diskutováno hned několik stavebních projektů, které nejsou vzájemně koordinovány,“ uvedl IPR už loni v březnu, kdy začal podmínky tendru připravovat.

Změní se i okolí

Vedle samotné Olšanské ulice chce Praha výrazně ovlivnit i podobu jejího okolí, kde se mimo jiné chystá výstavba několika administrativních i bytových budov. Ulice pak na kopci končí u nákladového nádraží Žižkov, jehož území rovněž projde v příštích letech proměnou.

„Cílem je koordinovat záměry soukromých investorů se zájmy Prahy. Studie pomůže nastavit plán dalších kroků v území tak, aby vznikla kvalitní část města, která se vhodně napojí na své okolí a zároveň bude přínosem pro obyvatele území,“ uvedl náměstek primátora pro oblast územního rozvoje Petr Hlaváček.

Dalším cílem je rovněž nastavit „objemovou a prostorovou regulaci pro plánovanou výstavbu v území a také prověřit kapacity lokality“.

„Celé území od Olšanského náměstí až po plánovanou novou čtvrť na místě nákladového nádraží Žižkov, čekají velké změny. Hlavní osu této oblasti pak tvoří Olšanská ulice, která by se měla vhodně zapojit do okolní struktury a měla by být příjemná pro současné i budoucí obyvatele této lokality,“ uvedl náměstek primátora Petr Hlaváček.

Podle města je třeba v ulici a okolí také zlepšit podmínky pro cyklistickou a veřejnou dopravu a zajistit i lepší prostupnost území pro chodce.

„Začneme analýzami, které nám napoví, jak je na tom lokalita z hlediska dopravy nebo třeba kvality zeleně. Cílem je pak připravit podrobný plán včetně odhadu finančních nároků a komunikace s městskou částí Praha 3, dopravním podnikem nebo například památkáři. Shoda nad takto důležitým územím je pro nás zásadní,“ doplnil ředitel IPR Ondřej Boháč.

Důraz bude také kladen na „udržitelný rozvoj území a adaptaci na změnu klimatu“. Součástí Olšanské ulice by tak měly být prvky takzvané modrozelené infrastruktury, kam patří například výsadba nového stromořadí či systém hospodaření s dešťovou vodu.