Místo procházek v přírodě pohled na horu sutiny. Tak by se mohl změnit lom v parku u Prokopského a Dalejského údolí. V sousedství národní přírodní památky Požáry by totiž mohlo vzniknout odkladiště zeminy a stavebního odpadu. Tento plán navrhla společnost Kamenolomy ČR. Proti záměru se však zvedl odpor.

Neškodný odpad

„Má se sice jednat o skládku inertního, to znamená pro přírodu neškodného odpadu, v praxi to však vypadá tak, že se do těchto míst sváží nelegálně i odpad toxický,“ tvrdí Josef Matoušek ze Společnosti pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí. Proti jsou i městské části Řeporyje, Slivenec či obec Ořech. „Tento způsob rekultivace je nepřijatelný,“ zlobí se starosta Řeporyjí František Blažek.

Auta by zvýšila prašnost

Společnost Kamenolomy ČR předložila návrh na dotěžení a rekultivaci, která by spočívala v zasypání lomu 3,2 milionu metry krychlovými materiálů, jejichž charakter dále není specifikován. Během 17 let by tak i po dotěžení do lomu stále proudila nákladní auta. „Průjezdy zhruba padesáti těžkotonážních souprav, vysypávání a rovnání prašného materiálu zhorší kvalitu života v Řeporyjích a postihne větší prašností i zástavbu nově budovaných sídlišť ve Stodůlkách a na Velké Ohradě,“ řekla zastupitelka hlavního města Prahy Zuzana Drhová (SZ). Za uložení jednoho metru krychlového inertní zeminy se přitom v Praze platí alespoň 150 korun.

„Provádí se nové šetření v oblasti. V závislosti na výsledcích, které budou za půl až tři čtvrtě roku, navrhneme řešení. Ve hře jsou čtyři, mezi nimi částečné zavezení nebo rekreační zóna,“ řekl Milan Kubica z vedení společnosti Kamenolomy ČR.

MICHAELA KOUBOVÁ