Marně je shánějí nejen zákazníci, ale především zaměstnavatelé.

„Sehnat svářeče vPraze je těžké. Děláme specializované sváření vochranné atmosféře a spousta svářečů na ně nemá zkoušky nebo se takového sváření bojí,“ řekla jednatelka společnosti Gaspo Ilona Drdová. Tato společnost, která vyrábí vybavení pro gastronomii, zaměstnává dva svářeče. Ikdyž mají plný stav, udržet si pracovníky je podle Drdové těžké. „Vpodstatě neustále ale máme inzeráty na internetu, protože pracovníci tu vydrží měsíc dva a odchází. To je případ především zahraničních svářečů. Slováků, Ukrajinců, Vietnamců nebo Číňanů, kteří se po práci svářeče poptávají nejčastěji,“ dodala Drdová.

Práce kováře netáhne

Podobné zkušenosti mají také podnikatelé zabývající se kovářskými pracemi. Pražský mečíř a zbrojíř Břetislav Král hledá kováře čtyři měsíce: „VPraze kováři jsou, ale shánějí se opravdu špatně. Vyučených mladých lidí je málo a ikdyž jim výuční list nechybí, práci kováře se mladí nevěnují, protože je fyzicky náročná.“ Zádrhelem je také to, že někteří lidé vyučení kovářskému řemeslu nechtějí do výroby, ale táhne je uměleckápráce.

Vyučených zámečníků je málo

Problémy jsou také se zámečníky. Ačkoliv firem, které provádí non-stop otevírání dveří, je vmetropoli spousta a na nedostatek zaměstnanců si nestěžují, protože si nové zaměstnance sami proškolí, vyučených zámečníků, který zvládne práci skovem, je málo. „Sehnat kvalitního řemeslníka, který by dokázal pracovat samostatně a byl by na něj spoleh, to je velký problém,“ sdělil Kamil Braniš zvinořského zámečnictví Braniš a dodal: „Těch, co mají výuční list je málo, navíc nemají praxi.“

Jak se ale firmy shodují. Řemeslnickými pracemi se uživit dá. „Pokud je člověk zaměstnaný na plný úvazek, tak to jde,“ potvrdil Břetislav Král, který svým kovářům platí 120až 150za hodinu.

Šikovní pracují na sebe

Jak ale dodává Kamil Braniš, milionářem se zaměstnaný zámečník nestane: „Uživit se tím dá, ale nezbohatnete. Je málo zákazníků, kteří by respektovali cenu, každý se snaží cenu tlačit dolů. Další věcí je, že kdy je někdo šikovný, zaměstnat se nenechá a raději pracuje sám na sebe jako živnostník,“ popsal Kamil Braniš.

Jsou neoblíbené, přesto nechybí

Mezi řemeslníky vmetropoli ale najdete itakové profese, které sice vučilištích nejsou oblíbené, vpraxi ale nechybějí. Na Střední odbornou školu stavební a zahradnickou na Jarově se hlásí ročně do oboru kominíka tři nebo čtyři žáci. Metropoli ale kominíci nechybějí. „Vpražském kominickém cechu nás je asi sto a ofirmě, která by nemohla sehnat kominíka, nevím,“ uvedla tajemnice Společenstva kominíků vČeské republice Rita Halbrštátová. Podle ní mezery vpočtu vyučených dokáže trhzacelit přeškolením na kominíka zjiných profesí.

Praha: Nezaměstnanost klesá, někteří ale práci seženou jen těžko

Ačkoliv vPraze rok od roku nezaměstnanost klesá a je nejnižší vČeské republice, jsouzde stále lidé, kteří práci shánějí obtížně. Podle ředitele Úřadu práce Hlavního města Prahy Ivana Chomáta jsou to například Pražané před důchodem nebo matky sdětmi.

Jaký je aktuální vývoj nezaměstnanosti vPraze?

Nezaměstnanost vPraze má dlouhodobě klesající tendenci. Vlednu byla její míra 2,2procenta.

Jaké zaměstnance firmy vPraze nejvíce shánějí?

Vrůzných odvětvích se potýkají zaměstnavatelé snedostatkem kvalifikovaných řemeslníků, jakými jsou například kovoobráběči, zedníci, tesaři a truhláři. Důvodem je soustavný pokles zájmu ovyučení vřemeslných oborech. Chybí také personál vobchodech, řidiči, kuchaři, servírky nebo číšníci.

Kdo naopak vmetropoli práci nesežene?

Problémy suplatněním mají zejména uchazeči se zdravotními problémy, bez kvalifikace, obtížně společensky přizpůsobiví, tedy především se záznamy vtrestním rejstříku, občané před důchodem a matky sdětmi.

Včem je trh práce vPraze odlišný od zbytku republiky?

Pracovní trh vPraze je specifický především velkým počtem nejrůznějších velkých imalých zaměstnavatelů se širokým spektrem zaměření své činnosti, širokou profesní strukturou, velkou koncentrací pracovních míst na poměrně malé rozloze. Praha koncentruje přibližně 15procent pracovních míst na 0,6procentech územíČR.

Nezaměstnanost vPraze k31.lednu 2008

Míra nezaměstnanosti 2,2procenta

Počet nezaměstnaných 17818

Nově příchozí uchazeči 4316 za poslední měsíc

Zdroj: http://portal.mpsv.cz