Magistrátní Institut plánování a rozvoje (IPR Praha) dostal za úkol, aby pro město zpracoval koncepční studii s cílem najít řešení, které zlepší prostředí nejen pro studenty a zaměstnance škol v dejickém kampusu, ale i pro ostatní občany, kteří prostor využívají.

Nedaleko stanice metra sídlí kromě výše zmíněných institucí ještě třeba Ústav organické chemie a biochemie AV ČR. Denně se tu vyskytují desítky tisíc lidí. I kvůli architektonicky ceněným budovám patří mezi nejvýznačnější univerzitní kampusy v zemi.

Kampus byl zanedbáván

„Stav areálu Kampusu Dejvice byl po dlouhá léta zanedbáván a nyní zdaleka neodpovídá jeho možnostem. Proto mě těší, že proměnou podpoříme nejen práci důležitých vysokoškolských institucí, ale také vytvoříme další místo, kde lidé budou chtít trávit volný čas,“ řekl primátorův náměstek pro územní rozvoj Petr Hlaváček (Spojené síly pro Prahu/TOP 09).

Podle tiskové zprávy má koncepční studie řešit kultivaci veřejných prostranství, dopravu, zeleň, akce, které se v areálu odehrávají, a bude také pracovat s otázkou využití jednotlivých budov a jejich hospodárnosti. „Vysokoškolský kampus a jeho okolí by tak měl být reprezentativnějším místem, které odpovídá jeho významu,“ dodává mluvčí magistrátu Vít Hofman.

Prestiž a vědecká atraktivita

V Dejvicích by mělo vzniknout centrum vzdělávání a výzkumu, ale kromě prestiže a vědecké atraktivity má kampus nabídnout rovněž klidovou zónu pro relaxaci studentů i ostatních obyvatel a návštěvníků hlavního města. Magistrát v areálu počítá také s větším kulturním využitím. V budoucnu by se zde měly pořádat například koncerty či výstavy.

„Klíčovou součástí proměny Kampusu Dejvice bude komunikace mezi všemi zainteresovanými institucemi a občany. Ze zkušenosti víme, že se jedná o nelehký úkol. Zatím se ale vždy osvědčilo, když spolu všichni komunikovali již od samotného začátku. Proto věřím, že se podaří najít důstojnější a příjemnější podobu pro dejvický vysokoškolský areál,“ uvedl Ondřej Boháč, ředitel IPR Praha. Harmonogram bude zveřejněn spolu s připravovanou studií.