Třiapadesátiletý Sklenička vystudoval Agronomickou fakultu VŠZ, kde pokračoval v interní aspirantuře na Katedře biotechnických úprav krajiny. Od roku 1993 zde pracoval jako odborný asistent a o deset let později se habilitoval v oboru Ochrana půdy a meliorace. V roce 2006 působil na Utah State University v USA.

Je autorem přes 180 vědeckých prací

V roce 2007 byl na ČZU zvolen prvním děkanem Fakulty životního prostředí, která vznikla transformací části Fakulty lesnické a environmentální. V roce 2008 byl jmenován profesorem pro obor Aplikovaná a krajinná ekologie a o rok později se stal vedoucím Katedry biotechnických úprav krajiny. Od roku 2015, po osmi letech v čele fakulty, je proděkanem pro vědu a výzkum.
Je autorem více než 180 vědeckých publikací a řešitelem 25 výzkumných grantů, včetně dvou mezinárodních. Přednášel a absolvoval stáže například na University of Hertfordshire, University of Massachusetts, Utah State University, Wageningen University, Universität für Bodenkultur Wien, Justus Liebig University Giessen.

ČZU je třetí největší univerzitou v Praze. Vznikla dekretem císaře Františka Josefa I., vydaným 26. října 1906, původně jako odbor pražské techniky. V současnosti nabízí studium na šesti fakultách (technické, provozně ekonomické, životního prostředí, lesnické a dřevařské, tropického zemědělství a agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů), navštěvuje ji na 20 tisíc studentů. ČZU je v ČR unikátní tím, že všechny fakulty, rektorát i koleje jsou umístěny v jednom kampusu.