Ze sbírky na Univerzitě Karlově bude uhrazena jedna z větších varhanních píšťal, uvedl Zima. Příspěvky se budou shromažďovat na zvláštním univerzitním bankovním účtu 909 999 389/0800.

Komise vybrala užší skupinu varhanářů 

Nové varhany by měly být ve svatovítské katedrále instalovány do 28. září 2019. Bude tím ukončena dostavba katedrály, která v současnosti patří církvi i státu zároveň.

Už existuje definitivní požadovaná podoba nástroje, uvedl Zima. „Odborná komise vybrala užší skupinu varhanářských firem, které budou osloveny, aby připravily konkrétní návrhy. Komise bude posuzovat uměleckou, technickou, ale i ekonomickou stránku nabídek," napsal rektor.

Fond byl založen z iniciativy Duky 

Dosavadní Mölzerovy romantické varhany na Wohlmutově kruchtě nad chórovou kaplí jsou zvukově dostačující pouze pro starou část. Od dostavby katedrály byly proto učiněny již tři pokusy postavit nový nástroj, který by zvukově zaplnil celý prostor. Pro tyto účely byl vystavěn velký novogotický kůr nad hlavním vchodem s rozetou.

Nadační fond Svatovítské varhany byl založen z iniciativy pražského arcibiskupa Dominika Duky. Převážnou část financování nového nástroje ponese církev a velké firmy, protože jsou potřeba řádově desítky milionů korun.

Čtěte také: Rektoři si stěžují na vízovou politiku Česka, brání přílivu studentů