„Na rozdíl od některých českých politických představitelů (například prezidenta ČR ve vztahu ke jmenování profesorů) nebudu do fungování řádně ustavené fakultní akademické samosprávy vstupovat, pokud by nebyl porušen zákon či vnitřní předpisy, což v daném případě nenastalo," uvedl Zima.

Rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima.
Akademici vyzvali Zimu, aby nejmenoval zvolenou děkanku FSV UK

Publikování v predátorských časopisech

Takzvané predátorské časopisy zaplavují akademické prostředí irelevantními texty, které nesplňují základní náležitosti odborných textů. Dosavadní ředitelka Institutu komunikačních studií a žurnalistiky fakulty je podle signatářů výzvy podepsána pod několika články v časopisech, které neměly standardní recenzní řízení.
Zima v publikovaných textech neshledává porušení etiky, které by ho opravňovalo k jakémukoli zásahu. Uvedl, že Němcová Tejkalová publikovala v roce 2015 několik prací v časopisech, které jsou sice na takzvaném Beallově seznamu predátorských časopisů, ale v daném roce byly v databázi Scopus, která obsahuje seznam odborné recenzované literatury. 

Rektor UK Tomáš Zima.
Rektor Zima: Ministr Pilný se bude snažit zohlednit VŠ, záleží to na Štechovi

Děkan končí příští rok 

„Musím konstatovat, že samotný tzv. Beallův seznam je jen indikativní pomůckou a sama skutečnost, že někdo publikuje v časopise v něm jmenovaném, není a nesmí být automatickým důkazem neetického jednání," míní. Zdůraznil, že akademický senát fakulty měl před volbou o kandidátech na děkana dostatek informací a on jeho rozhodnutí bude respektovat.

Tejkalové Němcové se už v pondělí zastal současný děkan Jakub Končelík. Také podle něj publikovala v časopisech na takzvaném Beallově seznamu predátorských časopisů v době, kdy o něm odborná komunita neměla z většiny ani tušení. Sama Tejkalová Němcová uvedla, že v predátorských časopisech nepublikovala texty vědomě, natož záměrně. Dopis považuje za pokračování osobního sporu mezi ní a úzkou skupinou lidí, kterým se podle ní nelíbila její manažerská rozhodnutí učiněná před dvěma lety. Akademický senát FSV UK zvolil Němcovou Tejkalovou do čela fakulty letos v říjnu. Pokud ji Zima jmenuje, převezme vedení fakulty po dosavadním děkanovi Končelíkovi příští rok.

Rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima.
Rektor Zima udělil nový grant UK pěti vynikajícím vědcům