Chtěl by, aby lidé školu vnímali jako instituci zaměřenou nejen na zemědělství, ale na různé vědy o živé přírodě. Pravděpodobně v dubnu univerzita zažádá o institucionální akreditaci, která by jí měla umožnit samostatné rozhodování o některých studijních programech.

Obory z větší části zůstanou 


ČZU bude podle Skleničky usilovat o institucionální akreditaci v osmi oblastech, které by do budoucna chtěla více rozvíjet. Bude mezi nimi například zemědělství, životní prostředí, lesnictví či ekonomie. Na rozdíl od největších univerzit, které chtějí studentům do budoucna umožnit různé nové kombinace specializací, vedení ČZU o významnějších úpravách stávajícího studijního systému neuvažuje.

„Určitě rozšíříme tu nabídku, ale z 90 procent zůstanou ty obory, které tu teď byly," uvedl Sklenička. Na škole zůstanou i studijní programy mimo institucionální akreditaci. Týkat se to bude třeba zahradní a krajinářské architektury či územního plánování, které vedení školy už nechce rozšiřovat. "Je pro nás jednodušší si tady tyto programy po jednom akreditovat," vysvětlil Sklenička.

Projekty nejmenší fakulty 


Škola se v posledních desetiletích rozvíjí více směry. Zemědělství sice zůstává největším pilířem univerzity, ale silné postavení zde dnes má i fakulta životního prostředí, lesnictví a dřevařství, technická a provozně-ekonomická fakulta. Důležitou roli podle Skleničky hraje i nejmenší fakulta, kde se učí tropické zemědělství.

"Má nádherné projekty na záchranu antilop v Africe a velmi multikulturní studentskou společnost. Tato fakulta, myslím, dodává celé univerzitě zahraniční akcent," podotkl. V roce 2016 bylo na univerzitě podle její výroční zprávy zhruba 20.000 studentů, z toho přibližně 2500 cizinců.

Atraktivní ekonomické obory 

Nový rektor by chtěl ze zahraničí přilákat hlavně další samoplátce, kterých v roce 2016 bylo 171. Mezi nejatraktivnější pro cizince podle něj patří asi ekonomické obory, ale i obory zabývající se například obnovitelnými zdroji či ochranou životního prostředí.

Do budoucna chce Sklenička usilovat o větší spolupráci se spolkem Euroleague for Life Sciences, který sdružuje evropské školy zaměřené na vědy o živé přírodě. ČZU má podle něj zájem hlavně na rozšíření takzvaných double degree programů, ve kterých mohou studenti získat zároveň český i zahraniční diplom.

V expertním týmu Jiřího Drahoše

Zatraktivnit studium by univerzita chtěla i pro zahraniční doktorandy. Plánuje exkluzivní stipendia, o které by se mohli ucházet nejkvalitnější doktorandi z Česka i z dalších zemí, jako je Rakousko či Německo. "Máme ověřeno, že kolem 1000 eur to začne být i pro doktorandy z těchto zemí zajímavé," upřesnil Sklenička.
Nový rektor patřil do expertního týmu neúspěšného prezidentského kandidáta Jiřího Drahoše. Univerzity musí být podle zákona apolitické, sám se proto momentálně v politice více angažovat nechce. Jako odborník na ochranu přírody by nicméně Sklenička chtěl zviditelnit téma klimatických změn a jejich dopadů. Stát by podle něj měl do krajiny investovat víc peněz.