„Některé nosné konstrukce již nešlo repasovat a musely být vyrobeny znovu. Bohužel tato skutečnost se nedala předvídat. Průzkumy provedené před zahájením stavby tomu nenapovídaly. Jednalo se většinou o vnitřní korozi nosných oblouků,"  uvedla na tiskové konferenci mluvčí SŽDC Kateřina Šubová.

Termín posunuly výluky 

Zhruba půl roku po zahájení oprav, v roce 2005, připouštěla možné zvýšení ceny sama SŽDC. Zvýšené náklady se ale měly pohybovat v řádu několik desítek milionů korun. Hlavní část oprav se týkala především ve výměně skleněných tabulí na střeše haly a to kvůli nánosům kouře z parních lokomotiv, které tu v minulosti jezdily a nánosům ocelových částeček, které se uvolňují z kolejí při brždění. Zachovalé ocelové nosníky už mají nový ochranný lak a jsou postaveny nové troleje pro elektrické vlaky.

Nečistoty ze skleněných ploch bude muset SŽDC odstraňovat pravidelně a současné zastřešení by mohlo sloužit bez větších oprav celé desetiletí. Stavební práce měly být původně hotové už letos v květnu. Termín oprav se posunul i díky loňským výlukám železniční dopravy ve vinohradských tunelech. Nicméně hlavní část oprav je hotová, zbývají jenom dokončovací práce.

Bude např. potřeba dodělat ochranné prvky proti hnízdění holubů a musí se vytmelit spoje na střeše, kterými prosakuje voda. Definitivně by tedy mělo být hotovo až v květnu příštího roku. Celkově se cena oprav, včetně projektové dokumentace vyšplhala na částku 690 milionů. Z Evropských peněz vyčerpala SŽDC asi 480 milionů.