Výstavbou nebudou dotčeny stávající možnosti přístupu pěších do areálu nemocnice, včetně osob se sníženou schopností pohybu. Pacienti, zásobování, návštěvy a autobusy MHD budou mít umožněn pouze vjezd i výjezd (obousměrný provoz) vedlejší vrátnicí s příjezdem z ulice Na Truhlářce (pod onkologií).

Návštěvníci nemocnice budou mít umožněn příjezd z ul. Na Truhlářce za stávajícího sazebníku poplatků za stání v areálu. Aby byla zajištěna obslužnost areálu Bulovka autobusy MHD, nebude umožněno parkování v trasách těchto autobusů.

Možnost parkování vozidel mimopražských zaměstnanců bude na záchytném parkovišti u metra Letňany. Odsud je dostupnost nemocnice zajištěna dopravou MHD.

Termín dokončení opravy vozovky je stanoven na 31.8.2013.