Peníze na rekonstrukce pražských nádraží ve státní pokladně chybí.

Přitom ještě před měsícem, kdy České dráhy slavnostně otevíraly opravenou zastávku ve Vršovicích, ředitel Krajského centra osobní dopravy Alois Kašpar tvrdil: „Již v příštím roce zahájíme první etapy oprav nádraží Praha – Holešovice a také smíchovského nádraží.“

Holešovice: odklad o tři roky

Plánované opravy se ale neuskuteční. Obnova Holešovic se odkládá o tři roky, kdy dojde na opravy smíchovského nádraží, není zatím jasné. „Kromě Holešovic se měly v příštím roce opravovat železniční zastávky v Podbabě a Bubenči. Podle návrhu investičního plánu na příští rok se i tyto rekonstrukce o tři roky odkládají,“ sdělil Deníku Pavel Mathé, technický náměstek Správy železniční dopravní cesty.

Opravy všech tří nádraží, která jsou součástí koridoru na Děčín, by stály 1,5 miliardy korun. Proč se termín jejich oprav posunul, není jasné. „Nevím, kdo rekonstrukce posunul, zda to byl Státní fond dopravní infrastruktury nebo někdo jiný. K nám se tyto informace dostaly až s návrhem plánu investic pro příští rok,“ sdělil Mathé.

Opravy nebyly v plánu

Podle Státního fondu dopravní infrastruktury nebyly opravy tří jmenovaných pražských nádraží vůbec v plánu. „Akce nebyly zařazeny do rozpočtu, proto se nebudou realizovat,“ zdůvodnil Jiří Novák, náměstek ředitele Státního fondu dopravní infrastruktury. Podle Nováka se rozpočet plánovaných akcí sestavuje už od března a vyjednává se při tom s regiony.

„Máme databázi staveb, jejichž realizace přichází v úvahu. Vybírají se podle toho, zda jsou již zahájeny, či jsou zařazeny ve fondu Evropské unie,“ popsal proces výběru Novák s tím, že stavba koridoru má vždy přednost před rekonstrukcí vlakových zastávek.

Přednost má koridor a hlavní nádraží

Podle Nováka má v Praze nyní prioritu přestavba hlavního nádraží, stavba koridoru Běchovice – Libeň. „V Praze se navíc dokončuje finančně nákladná stavba Nového spojení, která si vyžádala investici ve výši 10 miliard korun. Revitalizuje se také hlavní nádraží,“ připomněl Novák současné investice do pražských železničních objektů a tratí. Městu se ale odklady plánovaných investic do pražské železnice nelíbí.

„O modernizaci úseku Bubeneč – Holešovice včetně zastávky Podbaba budeme se Správou železniční dopravní cesty jednat. Je nutné ji zahájit co nejdříve,“ sdělil Deníku Radovan Šteiner (ODS), radní pro dopravu. Pokud ale sněmovna schválí státní rozpočet na příští rok, v Praze se neopraví ani jediná železniční zastávka.

close zoom_in Pražský radní pro dopravu Radovan Šteiner řekl Deníku:

S dráhami musíme co nejdříve jednat

V příštím roce se v Praze neuskuteční opravy nádraží a tratí vedoucích směrem na sever. Plánované rekonstrukce se týkají nádraží Holešovice, Bubeneč a zbudování zastávky Podbaba.

Podle radního pro dopravu Radovana Šteinera (ODS) je nezbytné, aby se plánované modernizace uskutečnily co nejdříve.

Jak se jako radní pro dopravu díváte na záměr neopravit v příštím roce nádraží Holešovice a železniční zastávky v Podbabě a Bubenči?

O modernizaci tratě v úseku z Bubenče do Holešovic včetně zastávky v Podbabě stojíme. Musíme co nejdříve zahájit se Správou železniční dopravní cesty jednání. Je nutné, aby trasa byla zrekonstruovaná co nejdříve.

Jaké jsou priority města v železniční dopravě?

Nejzásadnější akcí je úplné dokončení a plné zprovoznění Nového spojení a modernizace všech úseků navazujících na železniční tranzitní koridory.

Můžete být konkrétnější?

Jedná se o trať koridoru v úseku Libeň – Běchovice – Úvaly, dalším úkolem je oprava části „jižního“ koridoru ve směru hlavní nádraží – Vršovice – Hostivař a Uhříněves. Vbudoucnu chceme zvýšit kapacitu spojení mezi hlavním a smíchovským nádražím a jeho napojení na tranzitní koridor ve směru na Beroun, Plzeň a Norimberk.