Kvůli koordinaci dopravních opatření s ostatními stavbami se k rekonstrukci severní části přikročilo až nyní. Dlážděný kryt vozovky bude nahrazen asfaltovým krytem, dojde i na sanaci podloží. Součástí stavby je i úprava odvodnění. Práce budou probíhat po etapách v rozsahu 380 m.

První etapa potrvá do 16. června a bude se týkat především prací na odvodnění vozovky. Na ni naváže etapa druhá, která potvrá do 14. srpna a v jejím rámci dojde na samotnou rekonstrukci vozovky.

Ve směru k Štefánikovu mostu bude doprava vedena po kolejích, v opačném směru provoz nebude omezen. Dopravní opatření je koncipováno tak, aby byl zachován plynulý provoz MHD, byť provoz ostatních vozidel bude veden po kolejích. Z tohoto důvodu dojde k omezení vozidel najíždějících na tramvajovou trať.