Městská část Praha 9 předložila návrh postupu obnovy objektu U Brabců k diskuzi veřejnosti. S jeho budoucí možnou podobou se seznámili 8. ledna členové komise pro výstavbu a územní rozvoj a 21. března 2018 mohli říci své připomínky k řešení rekonstrukce a návrhu nové podoby restaurace-společenského centra také sami obyvatelé Prahy 9. Na jejich otázky odpovídali architekti Jan Bouček, který navrhl interiér a Ivan Drobný, autor exteriéru budovy.

Restaurace a společenské centrum

Zadání pro architekty znělo, aby měl objekt U Brabců dvojí funkční využití – vedle vlastního restauračního provozu má také nabídnout prostor pro společenská a kulturní setkávání. A zároveň, aby i po rekonstrukci objekt u Brabců nic netratil z toho, čím přispíval ke geniu loci Starého Proseka, což byl také jeden z důvodů, proč ho MČ Praha 9 zachránila před demolicí. Proto se také návrh exteriéru budovy snaží zachovat podobu fasády z roku 1837 a v interiéru se mísí staré prvky s moderními.

Aby nová restaurace nabídla nejen místa u stolů pro pivaře a milovníky dobrého jídla, ale také prostor například pro tanečníky, nebo diváky, navrhl Jan Bouček hlavní sál tak, aby si tu na své přišli všichni. Ostatně vycházel z minulosti, protože historie místa a provozní uspořádání objektu ukazuje, že funkce společenského sálu byla nadřazena funkci restaurace.

Podle navrženého projektu bude možné prostor flexibilně „přeskládat“ na hlediště, případně uvolnit prostor pro taneční parket tím, že zde nebudou fixně ukotveny lavice a další mobiliář.

Stará hospoda se zvětší

V hlavním sále navrhl architekt vybudovat oboustranný ochoz. Toto zvýšené vložené patro ve tvaru písmene U prostor hlavního sálu výrazně „zabydlí“, takže bude na návštěvníky působit vlídně. Navíc zlepší jeho akustiku.

S hlavním sálem je třeba architektonicky propojit sál staré hospody na rohu, jehož prostor Bouček doporučuje maximálně zvětšit a znovu aktivovat. „Svou historií, významem, proporcemi prostoru, stropem s klenbami i nárožní polohou k tomu přímo vybízí. Tady se scházeli štamgasti a mělo by to tak být i nadále,“ zdůvodňuje.

Navíc stará hospoda může fungovat také jako samostatný salónek pro uzavřenou společnost, který je nezávislý na hlavním sále. Součástí interiéru by mohly být i dva dvouplášťové pivní tanky zavěšené na stěně.

"Předpokládáme, že samotná rekonstrukce objektu U Brabců by měla započnout ještě v roce 2018 a potrvá asi rok a půl," uvádí web úřadu Prahy 9.