Registrované partnerství je v Česku možno uzavírat od 1. července 2006. Nejvíce uzavřených partnerství za jedno pololetí bylo hned po uzákonění tohoto svazku. Za druhé pololetí roku 2006 bylo zaznamenáno 235 registrovaných partnerství. Po poklesu v následujícím roce na 109 párů v prvním pololetí a 143 ve druhém se počet uzavíraných partnerství ustálil a v následujících letech se již výrazněji neměnil.

Registrovaným partnerům dává zákon i možnost dědit 

U registrovaných partnerství je výrazně nižší rozvodovost než u manželství. Od uzákonění partnerství se rozvedlo 14,5 procenta z registrovaných párů. U manželství se pohybovala rozvodovost v posledních letech podle údajů Českého statistického úřadu každoročně kolem 50 procent a manželé se nejčastěji rozváděli zhruba po třech až pěti letech od svatby.

Registrovaným partnerům dává zákon například nárok na informace o zdravotním stavu jejich protějšku či možnost dědit stejně jako v manželství. Zákon jim ukládá i vyživovací povinnost. Na rozdíl od manželů ale nemají nárok na vdovský či vdovecký důchod, nemohou svou penzi poukázat na účet svého protějšku a nemají společné jmění.

Nález soudu se nevztahuje na společné osvojení 


Původně také nemohli registrovaní partneři podle zákona adoptovat děti, ačkoli svobodným lidem to zákon umožňoval. Ústavní soudci ale loni na návrh Městského soudu v Praze toto ustanovení zákona škrtli, a otevřeli tak registrovaným partnerům cestu k individuálnímu osvojení dětí.

Nález se ale nevztahuje na společné osvojení, které občanský zákoník umožňuje pouze manželským heterosexuálním párům. Nález také neřeší situace, kdy chce registrovaný partner či partnerka osvojit partnerovo dítě.