„V té třídě je zajímavá atmosféra. Studenti jsou nastavení trošku jinak než v běžné třídě, takže jsou připraveni spolupracovat," uvedla Kmentová. Děti v alternativní třídě podle ní sami již nyní v prvním ročníku vnášejí do hodin různé aktivity a přichází i s podněty, jak by se mohlo zlepšit fungování školy.

Rodiče jsou zatím spíše nedůvěřiví

Tvůrci nového způsobu gymnaziálního vzdělávání se inspirovali inovativními školami v Česku i zahraničí. Studenti by si zde měli více osvojit takzvané měkké dovednosti jako vnitřní motivaci, zvídavost, kreativitu a samostatnost.

Samostatně se budou učit češtinu, cizí jazyky, matematiku, tělocvik a tvorbu odborných prací. Další předměty se budou vyučovat v tematických blocích, součástí studia budou i dobrovolnické aktivity a expedice.

Na tuzemských gymnáziích se jedná zřejmě o výjimečný program. Většina rodičů je zatím k jeho koncepci spíše nedůvěřivá. Sama škola si nebyla jistá, jak velký zájem vzbudí.

Garant vzdělávacího programu ALT Lukáš Šlehofer doufal alespoň ve stovku zájemců, což by odpovídalo zájmu o standardní část gymnázia, kam se dostane každý třetí přihlášený. Nakonec se přihlásilo 75 dětí.

Základem je dobrý učitel

„Myslíme si, že to bylo hodně i tím, že lidé nevěděli, do čeho jdou. Tak uvidíme, jak to bude později," řekla Kmentová. Základem efektivního učení žáků je podle ní dobrý učitel, který má možnost se rozvíjet.

To znamená, že by se učitelé měli učit nejenom své předměty, ale že by měli promýšlet své postupy a pracovat na sobě, vysvětlila. Učitelé v alternativní třídě spolu hodně spolupracují, sdílejí své zkušenosti a společně hodnotí výsledky své práce.

Děti si v alternativní třídě budou moct postupně vybírat zaměření, ve kterém budou chtít případně pokračovat na vysoké škole nebo v povolání. „Volitelné předměty začínají už od druhého ročníku. Takže kromě blokového základu, pokud budou chtít, tak se můžou věnovat třeba biologii intenzivněji. A potom se to odrazí i v maturitě," řekla Kmentová.

Kromě povinných jednotných přijímacích zkoušek měli všichni uchazeči na Gymnázium Na Zatlance možnost vybrat si jeden ze čtyř nabízených úkolů, který museli splnit. Ti, co se hlásili do alternativní třídy, se navíc museli představit v osobním portfoliu, se kterým pak byli u přijímacího pohovoru.

Kmentová se domnívá, že nabídka vzdělávacích programů středních škol v ČR je v současnosti hodně omezená a neodpovídá množství různých přístupů v základním vzdělávání. Děti by podle ní i na gymnáziích měly mít větší výběr v různých aktivitách a metodách, které jim pomáhají v učení.