Ústav neměl ředitele od roku 2015, dočasně ho řídil náměstek ministra Václav Pícl. NÚV má na starosti například tvorbu rámcových vzdělávacích programů, celoživotní vzdělávání nebo řízení pedagogicko-psychologického, výchovného a kariérního poradenství.

Zástupce náměstka 

Martinec podle ministerstva pracuje ve vzdělávání od roku 1990. Nejdříve jako pedagog, později působil v Ústavu pro informace ve vzdělávání a České školní inspekci. Od roku 2015 je zaměstnancem ministerstva školství, kde byl dosud zástupcem náměstka pro řízení sekce vzdělávání.
"Od nového ředitele Národního ústavu pro vzdělávání očekávám zásadní změny v oblasti zvýšení efektivity řízení organizace a naplňování evropských projektů, které má Národní ústav pro vzdělávání ve své gesci. Lubomír Martinec bude mít za úkol také nově koncipovat spolupráci mezi NÚV a ministerstvem," uvedl Plaga.

Údajné nedostatky v hospodaření


Posledním ředitelem NÚV byl Václav Hořejší, kterého do funkce jmenoval bývalý ministr Josef Dobeš (Věci veřejné) v roce 2011. Jeho působení ve funkci úřad v březnu 2015 ukončil kvůli údajným nedostatkům v hospodaření.
Od června 2015 byla vedením NÚV pověřena Helena Úlovcová, která nyní stojí v čele sekce pro analýzy, kvalifikace a odborné vzdělávání. Před ní ústav několik měsíců vedl náměstek Pícl, který se ujal funkce opět loni v listopadu.

Ústav vznikl v červenci 2011

Ministerstvo loni na ředitele NÚV vypsalo dvě výběrová řízení. První konkurz, do kterého se během letních prázdnin přihlásili dva uchazeči, úřad zrušil bez udání důvodů. Do druhého se do konce září přihlásili tři zájemci. Komise ale podle ministerstva do funkce nedoporučila ani jednoho z nich.
NÚV je přímo řízenou organizací ministerstva školství. Ústav vznikl 1. července 2011 sloučením Národního ústavu odborného vzdělávání (NÚOV), Výzkumného ústavu pedagogického v Praze (VÚP) a Institutu pedagogicko-psychologického poradenství ČR (IPPP ČR).

Na starosti má mimo jiné tvorbu rámcových vzdělávacích programů. Má pomáhat školám s vytvářením školních vzdělávacích programů a s jejich zaváděním do výuky. Věnuje se celoživotnímu vzdělávání pro dospělé a získávání kvalifikací a jejich uznávání v ČR i v EU. Sleduje také uplatnění absolventů škol na trhu práce.