ON-LINE reportáž ke koronaviru najdete ZDE.

Můžete přiblížit zátěž, kterou momentálně představují pro vaši nemocnici pacienti s koronavirem?
V současné době je u nás hospitalizováno zhruba 150 pacientů s nemocí covid-19. To je stav, který se však mění každou hodinou či dnem. K tomu bylo od začátku „druhé vlny“ u nás hospitalizováno celkem sedm dětí a z toho dvě na JIP. Tento trend počtu hospitalizovaných pacientů je u nás v Thomayerově nemocnici spíše mírně vzrůstající. Naštěstí nejde o rapidní nárůsty těchto pacientů. Vidíme však mírný vzestup nemocných, kteří potřebují intenzivní péči.

Jak konkrétně se nemocnice připravuje na očekávaný zvýšený nápor pacientů s covid-19 v následujících dnech? Rozšířili jste například oddělení JIP v prostorech, kde dosud nebylo?
V rámci nemocnice jsme již dříve přikročili k rozšiřování kapacit covidových standardních či JIP lůžek napříč celým zařízením. K těmto změnám došlo například na plicní klinice, oddělení geriatrie a následné péče nebo na oddělení hrudní chirurgie, kde vznikla nová covid JIP či v rámci neurologické kliniky a dalších pracovišť. Kromě těchto pacientů je však nutné zmínit také takzvaně suspektní nemocné (nemocné s podezřením na nemoc covid-19 – pozn. redakce), kteří se léčí na naší interní klinice. Jedná se o desítky nemocných, kvůli kterým jsme museli také vytvořit oddělenou ambulanci a separátní lůžkové oddělení v rámci interní kliniky.

Jaká je teď vaše personální situace?
V současné době máme celkem 89 zdravotníků v domácí izolaci a další desítky jsou v dlouhodobé pracovní neschopnosti kvůli jiným onemocněním. Navíc dlouhodobě nám chybí 80 zdravotních sester a dalšího pomocného personálů, bez kterého se žádná nemocnice neobejde. Z toho nám chybí minimálně 30 odborných sester pro JIP. Pomoc ze strany mediků a dobrovolníků je u nás velice vítána.

Kolik se jich zatím zapojilo a kolik jich reálně potřebujete?
Aktuálně k nám nastoupilo celkem 45 mediků a s dalšími ještě jednáme. Potřebovali bychom jich však daleko více. Jen pro představu – v rámci „první vlny“ koronaviru nám pomáhalo bezmála 90 studentů medicíny. K tomuto počtu bychom se také chtěli dostat. Dobrovolníci nám pomáhají například při hlídání dětí našich zaměstnanců. Celkem jich u nás je patnáct a spolupracují s naším Centrem podpůrné péče.

Vnímáte jako potenciální riziko kapacitu sanitek během onoho očekávaného náporu?
Je nutné říci, že pražská zdravotnická záchranná služba pracuje velmi dobře a pružně reaguje na vývoj současné situace. Doufám, že počet nemocných již nebude strmě vzrůstat. Určité obavy mám se zvyšujícím se počtem pacientů, kteří potřebují akutní péči. Tady doufám, že bude dobře fungovat dispečink při ministerstvu zdravotnictví, ostatně jako doposud.