Jak to vypadá v současnosti se zájmem mladé generace o učební obory, o tom jsme mluvili s ředitelem Střední odborné školy stavební a zahradnické v Praze 9 na Jarově, Miloslavem Janečkem.

V minulosti žáci i jejich rodiče preferovali spíše maturitní studium, přetrvává tento trend i nadále?

V posledních několika letech stoupá zájem o učební obory. Rodiče již poznali, že řemeslo může být dobrá volba, a to zvláště pro děti, u kterých není jisté, zda mají zájem a předpoklady pro pokračování studia na vysoké škole. Právě kombinace plnohodnotného výučního listu a nikoliv pouhé rekvalifikace a maturity je velmi výhodná. Takovýto absolvent si může na trhu práce mezi nabídkami zaměstnavatelů lépe vybírat, anebo si i jednodušeji zakládá vlastní živnost.

A platí stále, že řemeslo má zlaté dno?

Opravdu kvalitní, pracovitý a spolehlivý řemeslník je žádaný a uznávaný v každé době a vydělá si i slušné peníze. O tom ostatně svědčí i skutečnost, že k nám stále častěji přicházejí řemeslníci se svými vlastními dětmi a hlásí je do učení ve svém oboru. Všichni říkají, že zakázek mají dostatek, tak proč by nenechali vyučit i svého syna nebo dceru?

Opravdu to platí pro všechna řemesla?

Ano a potvrzuje nám to i řada špičkových řemeslníků, se kterými jsme v kontaktu díky spolupráci s řemeslnými cechy. Zdůraznil bych ale, že pro úspěch je třeba udělat víc, než jen naučit se perfektně zvládat svůj obor a poznat všechny tradiční i nejnovější materiály a technologie. Řemeslník musí být navíc slušný, spolehlivý, musí dodržovat dohodnuté termíny a umět komunikovat se zákazníkem nebo zaměstnavatelem.

Jste spíše chlapecká, nebo dívčí škola?

Tradičně více dívek máme na zahradnických oborech, ale ani zde nejsou chlapci výjimkou. Ostatně třeba na květinová aranžmá, na floristiku jsou velmi šikovní. Naproti tomu ve stavebně zaměřených oborech jsou téměř samí chlapci. Nicméně i zde se v posledních letech objevují děvčata v takových oborech, jako například instalatér, malíř či truhlář.

Zmiňoval jste spolupráci s řemeslnými cechy. V čem je pro školu tato spolupráce tak důležitá?

Prakticky každé řemeslo, které učíme u nás ve škole, má svou vlastní profesní organizaci. Řemeslné cechy či společenstva jsou pro školu jedním ze zdrojů nejnovějších informací z oborů. Řada z nich má u nás dokonce i své sídlo, například Cech malířů a lakýrníků ČR, Cech obkladačů ČR, Cech kamnářů ČR, Cech podlahářů ČR, Cech kameníků ČR, Svaz výrobců nátěrových hmot atd. Spolupráce je opravdu oboustranně výhodná, cechy mají v naší škole velice dobré zázemí a škola má zase díky každodennímu kontaktu s cechy výrazně lepší přístup k nejnovějším materiálům, technologiím či odborníkům.

Mohou si žáci učebních oborů něco vydělat již v průběhu učení?

Ano, žáci všech našich učebních oborů mají nárok na odměnu za takzvanou produktivní práci. Koncem druhého a především ve třetím ročníku již pracují na zakázkách v rámci hospodářské činnosti školy nebo odborného rozvoje u spolupracující firmy. Výše jejich odměny se potom může pohybovat od několika stokorun až po tisíce korun měsíčně u těch nejšikovnějších. Navíc od letošního školního roku zavedl zřizovatel naší školy hlavní město Praha tzv. prospěchová motivační stipendia. Na základě jasně stanovených kritérií mohou tato stipendia získat žáci všech stavebně zaměřených učebních oborů vyučovaných na naší škole.

Čtěte také: Sedět celý život v kanceláři? To ne, říkají budoucí zlatníci