Johnová slíbila ve všech pobytových službách zřizovaných hlavním městem zajistit kontrolu připravenosti na urgentní situace včetně technického zajištění objektů. Kontrolu chce mít hotovou ještě do konce tohoto týdne.

„Jsem v myšlenkách s pozůstalými a všemi klienty i pracovníky domova. Musíme nyní spojit síly a udělat všechno pro to, aby se podobná tragédie už neopakovala,“ uvedla Johnová.

Společně se svými kolegy z Ústeckého kraje téma přednese na jednání Asociace krajů ČR. „Hned v neděli jsem požádala pražského ředitele odboru sociálních věcí, aby v pondělí zajistil u všech pobytových služeb zřizovaných hlavním městem kontrolu připravenosti na urgentní situace a zmapoval bezpečnost a technické zajištění objektů,“ dodala Johnová.

V zařízeních, kde nebyla cvičná evakuace provedena v posledním půl roce, by měla být naplánována v průběhu prvního čtvrtletí 2020.

Johnová chce také transformovat velké ústavy a pobytová zařízení do malých domovů. „V obrovských a komplikovaně udržovaných objektech s desítkami až stovkami klientů a vícelůžkovými pokoji je vždy těžší zajistit bezpečnost. Je také téměř nemožné najít do takových zařízení desítky kvalitních zaměstnanců,“ dodala.

Pravidelné revize elektrospotřebičů

Například v Domově pro osoby se zdravotním postižením Sulická v Krči probíhají kontroly pravidelně. „Domy jsou zajištěné, v jednom je přímé napojení na požárníky, ve druhém v Sulické je 24hodinová služba recepce s centrálním pultem. Máme všude zabezpečení tak, jak má být. Po loňském rozšíření služeb máme nejnovější zabezpečení, které pravidelně testujeme. Pravidelně děláme také revize elektrospotřebičů u klientů,“ uvedla ředitelka domova Lenka Kohoutová. Ta má kromě třech domů na starost také tři byty.

„V bytech klienty pouze podporujeme, není tam 24hodinová služba. Mohou ale kdykoliv zavolat na linku tísňového volání, personál je s nimi v pravidelném kontaktu,“ dodala Kohoutová. Místo, kde mohou klienti kouřit, je umístěno venku, zaměstnanci pak mohou kouřit pouze mimo areály.

„Domovy musejí mít nějaký standard, ale v připravované novele zákona o sociálních službách tyto věci chybí,“ dodala.