Tunely metra A povedou, kudy neměly. Pod panelovými domy. Lidé se tak prý mohou ocitnout v ohrožení. Tvrdí to Občanské sdružení Červený Vrch (OSČV), které napadlo další ražbu na trase směr Motol. Jeho předseda Zdeněk Stehlík se odvolal proti změně územního rozhodnutí, která odklání trasu ražby pod paneláky na sídlišti Červený Vrch. Podle jeho závěrů podpořených názorem veřejného ochránce práv se tak stalo v rozporu s územním plánem i se zákonem, a to kvůli nekompetentnímu přístupu odpovědných úřadů.

„Jsme řádnými účastníky řízení a jako takoví jsme byli v rámci rozhodnutí o změně územního rozhodnutí nezákonně ignorováni. Změna není podle našeho názoru platná,“ míní Stehlík. Oddálit ražbu se snaží stůj co stůj. Už dříve varoval, že výškovým domům, pod nimiž má být veden tubus metra, hrozí náklon. Studie renomovaného Kloknerova ústavu ČVUT, kterou má OSČV k dispozici, hovoří mimo jiné i o problematickém podloží a upozorňuje, že ražba vedoucí místním tektonickým zlomem nemusí být bezpečná.

Uklidňují frázemi?

Zdejší obyvatele se v tomto ohledu už před časem snažil uklidnit Metroprojekt spolu s Metrostavem. „Speciální technologie, kterou zde použijeme, nebude mít nejmenší vliv na povrchovou zástavbu,“ prohlásil mluvčí Metrostavu František Polák. „Domy se pohnou maximálně o milimetr. Obyvatelé to vůbec nezaznamenají,“ doplnil ředitel Metroprojektu David Krása.

Jenže podle Stehlíka i dalších oslovených obyvatel Červeného Vrchu jsou to jen prázdné fráze. Navíc odvolání proti změně územního rozhodnutí se otáčí spíše na pochybení úředníků.

„Již ombudsman příslušnému úřadu vytýkal, že ve změně nejsou uvedeny všechny pozemky vymezeného obvodu dráhy. Konkrétně pod objekty sídliště Červený Vrch,“ namítá Stehlík. Úřad podle něj navíc nepřiznává vlastníkům těchto pozemků ani titul účastníků řízení. Podle úřadu nejsou dotčena jejich vlastnická práva. „My jsme přesvědčeni o opaku,“ dodává Stehlík. Odůvodnění samotného odklonu ražby pod pět čtrnáctipatrových panelových domů na Červeném Vrchu kritizoval i veřejný ochránce práv Pavel Varvařovský. „Magistrát přesvědčivě neprokázal, že stavba je v souladu s územním plánem. Odchýlení trasy odůvodnil pouze povahou stavby,“ vzkázal Varvařovský. Kriticky se vyjádřil také k argumentu, který napadá OSČV, totiž že práva vlastníků domů a bytů nebudou dotčena. „Toto tvrzení není podložené a narušuje důvěru stěžovatelů v nezávislé a odborné jednání státní správy,“ dodal Varvařovský.