„Nutnost větší ochrany přírody v Brdech odsouhlasila krajská rada již na jaře. Jednali jsme s ministerstvem životního prostředí a s ministerstvem obrany, jelikož v Brdech je i vojenský újezd a jiná území využívaná armádou,“ informovala mluvčí Středočeského kraje Berill Masheková.

„Chtěli jsme na území Brd zřídit chráněnou krajinnou oblast. Tu musí vyhlásit vláda. Ministerstvo životního prostředí ale náš návrh zamítlo. Zamítavé stanovisko vydalo i ministerstvo obrany,“ řekl Deníku náměstek středočeského hejtmana pro životní prostředí Miloš Petera (ČSSD) a pokračoval: „Proto jsme se rozhodli, že zde vytvoříme alespoň rozsáhlý přírodní park, který může vyhlásit kraj. Ten by měl vzniknout scelením a rozšířením v současnosti chráněných území.“

Budoucí přírodní park by neměl zasahovat na vojenská území, ani na území Plzeňského kraje. „Oslovili jsme i Plzeňský kraj, zda by se k nám v našem úsilí nechtěli přidat a rozšířit budoucí park i k sobě. Bohužel to zůstalo bez odezvy,“ dodává Petera.

Podle vedení kraje se nyní zpracovávají všechny potřebné podklady ke zřízení přírodního parku Brdy tak, aby o jeho vyhlášení mohla ještě letos rozhodnout rada kraje.