Navýšit si platy v době všeobecného utahování opasků je poněkud nepopulární krok. Zvláště, když se přilepšení týká volené samosprávy. Zastupitelská opozice v Praze Libuši upozorňuje, že čtyři místní radní, respektive zástupci starosty si letos na platech přijdou navíc o 932 tisíc korun v porovnání s minulým rokem.

Umožňuje jim to rozpočet městské části schválený šestnáctého března. Vedení Libuše se hájí. Vše je zcela standardní a v souladu se zákonem.

Mrhání penězi, nebo standard?

„Je to vyhazování peněz daňových poplatníků,“ zlobí se libušští zastupitelé za ODS. Všichni čtyři byli údajně proti návrhu na zvýšení platů radních.

„Požadujeme, aby se odměny zástupců starosty snížily minimálně o polovinu,“ zdůrazňují dále místní občanští demokraté zastoupení ve zvoleném orgánu městské části. Podle všeho to nebude prázdné gesto. Návrh na opětovné snížení odměn hodlají předložit starostovi a probrat na nejbližším jednání zastupitelstva. „Nesouhlasíme s podobou rozpočtu Libuše na rok 2011. Je nezodpovědné, že si radní navýšili prostředky na své platy téměř o milion korun ve chvíli, kdy se městská kasa potýká s nedostatkem finančních prostředků na nutné investice a opravy,“ prohlašují zastupitelé za ODS Jitka Pilařová, Soňa Procházková, Ivo Řezáč a Michal Hnaťuk.

Starosta Libuše Jiří Koubek (za TOP09) připouští, že jeho zástupci se díky rozpočtu dostali až na sto procent platového ohodnocení, které umožňuje nařízení vlády č. 37/2003. Přestože sám Koubek se k navýšení platů radních staví neutrálně, zmiňuje, že v naprosté většině pražských městských částí berou radní sto procent možného dlouhodobě.

„U nás tomu tak nebylo a proto je navýšení více vidět. Podtrhuji ale, že radní k platu nepobírají žádné odměny navíc,“ konstatuje starosta Libuše. Podle zjištění Deníku je Libuš v tomto ohledu spíše výjimkou. Odměnami se dosud nešetří ve většině městských částí.

Zaslouží si tedy místní radní navýšení platů? Koubek uvádí, že jeho zástupci mají práce víc než dost. „Oproti minulému volebnímu období bylo zrušeno pět komisí, které byly nadbytečné a zbytečně odčerpávaly peníze z rozpočtu. Šlo o výbor pro výchovu a vzdělávání, výbor pro multikulturní soužití, komise pro spolupráci se zahraničními městy, bytová komise, komise pro strategické plánování. Činnost těchto komisí na sebe převzali právě radní,“ uvádí pro příklad starosta.

Kromě toho nerozumí kritice z řad ODS i z jiného důvodu. „Byl odhlasován dobrý, vyrovnaný rozpočet. A to napříč politickým spektrem. Pro byl i jeden zastupitel za ODS. Pouze jeden občanský demokrat byl proti,“ připomíná Koubek.

Bude méně peněz na školy?

ODS ale v souvislosti s navýšením platů radních varuje před výrazným krácením rozpočtu na mateřské školy, údržbu komunikací a zeleně, či sběr komunálního odpadu.

„Podle schváleného rozpočtu se jedná o škrty ve výši bezmála dva a půl milionu korun oproti roku 2010.

Ani s tímto ale starosta nesouhlasí. Školským zařízením podle něj rozpočet snížen nebude. Jen v případě jedné školní budovy očekává úspory související s jejím zateplením. „Proto zde byla krácena dotace na provoz,“ vysvětluje starosta. Odůvodňuje i snížení rozpočtu na údržbu a úklid městské části. „Na sklonku loňského roku zakoupila městská část multikáru, která umožní zvládnout více údržby vlastními silami a tak logicky plánujeme utratit méně za služby dodavatelům a tedy došlo k přesunu v rámci kapitol, čili pouze k domnělému poklesu rozpočtu na údržbu komunikací, sběru komunálního odpadu,“ dodal Jiří Koubek.