Úřad sedmičky změnil způsob práce s neplatiči v roce 2015. „Zavedli jsme efektivní systém uznání dluhu, který občany motivuje dohodnout se na splátkách a vyhnout se tak zbytečnému nárůstu penále,“ uvedl zástupce starosty Prahy 7 Kamil Vavřinec Mareš (KDU-ČSL).

V praxi to vypadá tak, že dlužníci svůj dluh písemně uznají a následně v dojednaných splátkách celou částku uhradí. Díky tomu nenaskakuje další penále. „Pokud se stane, že dotyčný splátky či jiné platby neuhradí, má městská část lepší pozici pro případné soudní vymáhání dluhu. Městské části tak v posledních dvou letech vzrostly počty uznaných dluhů, ale také předžalobních výzev i podaných žalob,“ popsal mluvčí sedmičky Martin Vokuš.

Celkový dluh klesl o 75 procent

Zatímco v první polovině roku 2016 evidovala Praha 7 mezi nájemníky obecních bytů a nebytových prostor 191 nových dlužníků, od letošního ledna do června to bylo 76. Ještě razantněji se podařilo snížit celkovou sumu nedoplatků za nájem a vyúčtování služeb, která loni činila skoro 2,7 milionu, letos 659 tisíc korun.

I přes úspěch ale radnice čeká, že se počet dlužníků i celkového dluhu opět zvýší. „Jednak kvůli splatnosti vyúčtování služeb za rok 2016, ale i z toho důvodu, že jsme v průběhu roku pronajali větší množství dlouhodobě volných bytů a nebytových prostor,“ dodal Mareš.

Doložky v nebytových prostorách

Snižování celkového dluhu i počtu dlužníků se v posledních letech daří také páté městské části. Zatímco na konci roku 2014 lidé dlužili celkem 45 milionů korun, letos v červnu už to bylo 25,2 milionu. Celkový počet dlužníků klesl z 850 na 250.

Ve zprávě o stavu vymáhání pohledávek, kterou v září schválili zastupitelé, se píše, že je zásadní ukončit nájem hned ve chvíli, kdy člověk přestane platit. „Opač-ný přístup má tendenci narušovat celou filozofii vymáhání pohledávek a v očích nájemníků oslabuje postavení městské části,“ stojí v dokumentu.

Od roku 2015 navíc radnice používá při pronajímání nebytových prostor rozhodčí doložky. Díky tomu se spor s případným neplatičem vyřeší velmi rychle.

Upomínka, výzva, žaloba, exekuce

Situace v jiných městských částech se odvíjí především od toho, jak velkou část bytů radnice privatizovaly. Podmínkou totiž obvykle bylo, že kupující nesmí mít vůči radnici dluh, takže před prodejem byla velká část závazků uhrazena.

Například Praze 13 zbylo ve vlastnictví pouze 84 bytů. V těch eviduje 15 neplatičů, kteří celkem dluží přes půl milionu korun. Většina oslovených radnic postupuje při vymáhání dluhů stejnou cestou. Lidem posílají upomínky, poté předžalobní výzvu, a pokud nedojde k dohodě na splátkovém kalendáři, podávají žalobu. Po rozhodnutí sporu následuje obvykle exekuce. Současně také dotyčný dostane výpověď z nájmu.

Zdaleka ne vždycky se ale radnice svých peněz dočká. Soudy se mnohdy vlečou a dlužníci celý proces blokují obstrukcemi. V některých městských částech evidují dluhy ve výši desítek milionů korun.

Infografika